Stanovisko Svazu průmyslu a dopravy k situaci na Ukrajině

Vyhrocená situace na Ukrajině, chystané sankce vůči Rusku a možná odvetná opatření samozřejmě mohou mít významný negativní dopad na české firmy. Zasaženy mohou být nejen tuzemské podniky, které na východě Evropy podnikají nebo tam vyvážejí své zboží. Problémy mohou mít i společnosti, které jsou například závislé na dovozu surovin z této oblasti nebo jsou dodavatelé firem, které v této oblasti obchodují. Na agresi a porušování mezinárodního práva je však nezbytné reagovat a česká vláda v tom má naši plnou podporu. Zároveň věříme, že při výběru odvetných kroků bude vláda brát v potaz i dopad na tuzemskou ekonomiku (která již dnes čelí razantnímu nárůstu cen energií), bude se věnovat i postiženým firmám a pomůže dopady konfliktu na jejich byznys minimalizovat.

Česká republika by zároveň podle nás měla být otevřená lidem, kteří se rozhodnou Ukrajinu opustit. Svaz průmyslu tímto nabízí vládě pomoc s jejich integrací do českého trhu práce, kterému chybí přes 300 tisíc lidí. Řada lidí na Ukrajině čelí mimořádně obtížné situaci, jsou nám kulturně i geograficky blízcí a bylo by popřením našich hodnot, pokud bychom se k nim otočili zády.

Zavedení sankcí se může dotknout například exportérů v oborech strojírenství, energetika, potravinářském nebo automobilovém průmyslu. Protiopatření Ruska by pak dopadla zejména na ty, kteří v Rusku nakupují ropu, zemní plyn, kovy a chemické produkty. Obě strany by se měly vyvarovat využívání energií, zejm. ruského plynu, jako politického nástroje, neboť by to vedlo k dalšímu zhoršení situace na trhu v Evropě, která se již nyní potýká s bezprecedentním růstem cen. EU by měla pokračovat v podpoře Ukrajiny, mimo jiné posílením obchodních a investičních vazeb.

Jsme připraveni aktivně jednat s příslušnými úřady, především ministerstvem zahraničních věcí, ministerstvem práce a sociální věcí a ministerstvem průmyslu a obchodu. Svaz průmyslu a dopravy již vyzval vládu, aby automaticky prodloužila platnost stávajících pracovních víz, umožnila rychlé procedury pro příchod rodinných příslušníků a zajistila plnou funkčnost a kapacitu zastupitelského úřadu na Ukrajině při vyřizování vstupu do ČR.

Chceme pomoci vytvořit takové podmínky, aby negativní dopad na chod firem a trh práce byl minimální. Zároveň je tato situace příležitostí, abychom otevřeli diskuzi o zaměstnávání cizinců, a to nejen kvůli současné rusko-ukrajinské krizi. Proces přijímání zahraničních pracovníků je v tuto chvíli administrativně a časově náročný, neodpovídá potřebám trhu práce a kvůli chybějící digitalizaci ani technologickým možnostem.

kategorie Tiskové zprávy
zpět