SP ČR: Evropský byznys není spokojen s výsledky summitu OSN v Kodani

Cestou k řešení otázky klimatických změn jsou výrazné investice do vědy, výzkumu a inovací. .

Evropský byznys, který přijal závazek podílet se na řešení otázky globálních klimatických změn, je zklamán nedostatečnými výsledky klimatického summitu OSN v Kodani. Vyplývá to z vyjádření Konfederace evropského podnikání (BUSINESSEUROPE), sdružující 40 zaměstnavatelských svazů ze 34 zemí a zastupující 20 milionů malých, středních a velkých evropských firem. Součástí konfederace je také Svaz průmyslu a dopravy ČR.

 BUSINESSEUROPE vyjadřuje politování nad tím, že hlavní ekonomičtí partneři Evropy pouze zopakovali své omezené závazky na snížení emisí a že dohoda v Kodani neotevřela cestu budoucímu plánování na globální úrovni. “Globální dohoda o klimatické změně bude považována za úspěšnou jedině tehdy, pokud založí vizi pro dlouhodobý globální postup v boji proti změně klimatu,” tlumočil ještě před skončenim summitu postoj zaměstnavatelů president  BUSINESSEUROPE Jürgen R. Thumann.

Zaměstnavatelé volají po předvídatelnosti, a to i vzhledem k možnosti rozvíjet nová ekologická řešení a kvůli plánování zapojení soukromých financí do těchto projektů. BUSINESSEUROPE vitá sice posílení politického závazku mezinárodních politiků udržet globální oteplování pod hladinou dvou stupňů Celsia oproti předindustriální éře, ovšem požaduje dohody, které by vedly k závazné smlouvě.

 Evropský byznys poukazuje také na to, že evropské firmy jsou kvůli snižování emisí pod značným ekonomickým tlakem a že musí platit emise v rámci nového evropského schématu - Emission Trading Scheme. A to v době negativních dopadů globální krize na podnikání evropských firem.

 Svaz průmyslu a dopravy ČR v této souvislosti prosazuje racionální přístup k řešení otázky klimatických prostřednictvím výrazných investic do vědy, výzkumu a inovací, do odstranění potíží v přenosových soustavách kvůli připojení nestabilních obnovitelných zdrojů. Prosazuje doplnění energetických zdrojů o nové jaderné elektrárny a masívní, avšak fundovaný program úspor energií s kvalitními pozitivními motivačními nástroji.

 

Mostýn Milan
/
kategorie Tiskové zprávy
zpět