SP ČR: Historická shoda nad opatřeními proti recesi

Tripartita dala významný signál společného zájmu řešit aktuální problémy hospodářství.

Na dnešním jednání mimořádného Plenárního zasedání Rady hospodářské a sociální dohody došlo ke shodě nad zněním 38 bodů krátkodobých opatření pro východiska z krize a řešení jejich důsledků v České republice.

 „Jde o historickou shodu sociálních partnerů, která je významnou signálem společného zájmu řešit aktuální problémy hospodářství. Sociální partneři dali jasně najevo, že jsou schopni dosáhnout dohody a připravit a začít realizovat krátkodobá opatření zmírňující důsledky recese,“ uvedl Jaroslav Hanák, 1. viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

 Opatření byla připravována odborníky zúčastněných stran od počátku prosince 2009, přičemž dnešní jednání tripartity, na němž bylo schváleno 38 bodů, je vyvrcholením jejich přípravy. Formulována jsou v co nejkonkrétnější podobě a mezi jejich základní cíle patří nastavení rovných podmínek pro podnikání a stimulace ekonomického růstu.

 Zástupci zaměstnavatelů považují za zásadní kroky, související s investičními aktivitami, mezi které patří komplexní obnova elektrárny Prunéřov a podpora dostavby 3. a 4. Bloku JE Temelín, oblast dopravy a dopravní infrastruktury či vytvoření podmínek pro konečné rozhodnutí o výstavbě jezů na Labi. Vzhledem k exportnímu zaměření české ekonomiky zaměstnavatelé prosadili i body, týkající se podpory exportu. Jedním z bodů je i opatření, které má zrychlit a zjednodušit čerpání prostředků ze Strukturálních fondů, včetně jejich možné realokace do oblastí, kde je možné očekávat bezprostřední efekty. Na základě kritiky SP ČR byl mezi opatření zařazen také bod, týkající se urychlení čerpání prostředků z programu Zelená úsporám.

Zaměstnavatelé uvítali i postoj ministra financí Eduarda Janoty ve věci úvěrové politiky bank.

„Za úspěch považuje určení odpovědnosti za plnění jednotlivých opatření. Součástí úkolů jsou totiž termíny plnění a závazek, že během dubna bude na plenárním zasedání tripartity vyhodnocen realizace jednotlivých úkolů. I to byl jeden z našich zásadních požadavků, vznesených vůči vládě,“ uvedl Jaroslav Hanák.

Mostýn Milan
/
kategorie Tiskové zprávy
zpět