Vyjádření SP ČR k výzvám Fóra Věda žije

Svaz průmyslu a dopravy ČR se ohrazuje proti způsobu komunikace a nátlakovým akcím aktivistů.

Svaz průmyslu a dopravy ČR se ohrazuje proti způsobu komunikace Fóra Věda žije, která zaslala otevřený dopis prezidentovi Svazu Jaroslavu Mílovi. V něm toto „sdružení“, u něhož není zřejmé, koho zastupuje, prezidenta vybízí, aby objasnil, proč Svaz průmyslu a dopravy ČR „odmítl proceduru transparentních nominací kandidátů do nové Rady pro výzkum, vývoj a inovace“. V této souvislosti se objevuje řada dezinterpretací, respektive účelově prezentovaných názorů a mediálních nátlakových a dalších akcí. Proto si dovolujeme informovat o následujícím:

 Prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Míl již koncem ledna odpověděl na dotaz médií ohledně obměny Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Ve své odpovědi uvedl, že postup, kdy zúčastněné strany nominují možné zástupce, kteří mají odpovídající kvalifikaci a následně je vybere předseda vlády, je postup nejen podle zákona, ale i správný.  Představa, že je zkoušen ze své kvalifikace rektor či děkan univerzity či fakulty, je zcestná. Stejně to platí pro ředitele ústavu Akademie věd ČR či ředitele firem.

 Svaz průmyslu a dopravy ČR vychází z toho, že finální výběr kandidátů je v kompetenci premiéra Jana Fischera a že jak vysoké školy a univerzity, tak Akademie věd ČR či organizace zaměstnavatelů a podnikatelů, nominovaly své nejvyšší představitele s dostatečnou kvalifikací a schopnostmi.

 Otázka nominací do Rady pro výzkum, vývoj a inovace je součástí problematiky financování a efektivity vědy a výzkumu, která vyžaduje věcnou a odbornou argumentaci, nikoliv nátlakové pouliční akce. Zaměstnavatelé své názory neskrývají a jsou si vědomi toho, že věda je nákladnou oblastí, dotovaná z prostředků daňových poplatníků. Proto se Svaz průmyslu a dopravy ČR domnívá, že je nezbytné požadovat výsledky za tyto náklady. Efektivnější využití vložených prostředků je smyslem snažení této zaměstnavatelské organizace, zastupující 1600 tuzemských firem.

Mostýn Milan
/
kategorie Tiskové zprávy
zpět