SP ČR: Průmysl loňský historický propad a pokračující stagnace

Ani letošek nemusí průmyslu přinést zásadní obrat, se zvýšením tržeb počítá jen o něco více než třetina firem.

Průmyslová produkce se vloni ve srovnání s rokem 2008 propadla o 13,4 procenta a tržby z průmyslové činnosti se v běžných cenách snížily o 15,1 procenta. Podle Svazu průmyslu a dopravy ČR tuzemský průmysl musel překonávat nejhorší situaci, způsobenou vnějšími faktory, od vzniku České republiky.

„Rok 2009 patří z hlediska průmyslu k historicky nejhorším rokům za existenci České republiky,“ uvedl Boris Dlouhý, zástupce generálního ředitele Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Poklesy jsou přitom jednoznačně vyvolány vnějšími faktory, což omezuje účinnost řešení situace. Jestliže průmysl je základní oblastí působící na růst hrubého domácího produktu, jeho dvojciferné poklesy měly zásadní dopady na vývoj HDP. Odtud vyplývá i rostoucí schodek státního rozpočtu, zvyšující se míra nezaměstnanosti, zhoršování životní úrovně občanů.

Prosincové výsledky průmyslové produkce, která v meziročním srovnání vzrostla o 1,8 procenta, považuje Svaz průmyslu a dopravy ČR spíše jako stagnační ukazatel.  

Ani letošní rok by podle šetření Svazu průmyslu a dopravy ČR mezi 1600 členskými firmami nemusel přinést zásadní obrat k lepšímu. Z jeho výsledků vyplývá, že ve druhém kvartálu 2010 očekává nárůst zakázek pouze necelá třetina tuzemských firem (31 %), a to nikterak výrazně. A za celý rok 2010 počítá se zvýšením tržeb jen o něco více než třetina firem (36 %).

„Naše průzkumy potvrzují složitost situace. Další vývoj ukáže, zda některé náznaky oživování jsou dostatečně silné a stabilní či nikoliv,“ uvedl Boris Dlouhý.

 

Další informace, včetně přehledných srovnávacích grafů, najdete na webové stránce Svazu průmyslu a dopravy ČR : www.spcr.cz:80/statistika/prumysl.htm

A na webové adrese Svazu www.spcr.cz:80/statistika/odvetvi.htm najdete informace o vývoji průmyslových odvětví a na projevy recese v těchto odvětvích.

Mostýn Milan
/
kategorie Tiskové zprávy
zpět