SP ČR: Vývoz posiluje, ekonomika ožívá

V únoru meziročně vzrostl vývoz o 11,0 % a dovoz o 7,9 %. Přebytek obchodní bilance dosáhl 15,3 mld. Kč a byl oproti únoru 2009 o 6,0 mld. Kč vyšší. .

Nadějný, i když skromný růst zahraničního obchodu, započatý koncem roku 2009 pokračoval i v únoru. Zdaleka však nedosahuje úrovně předkrizového roku 2008. „Pozitivní je skutečnost, že opět po druhé v řadě roste celý zahraniční obchod, tedy i dovoz. To potvrzuje signály, že dochází k ekonomickému oživení. Rovněž vývoj zakázek v průmyslu naznačuje, že poptávka ze zahraničí bude letos jediným zdrojem skromného ekonomického oživení,“ uvedl Oldřich Körner, analytik Svazu průmyslu a dopravy ČR.

 Tahounem začínajícího růstu vývozu je opět výroba silničních vozidel, která loni výrazně utrpěla. „Ke zvýšení aktiva obchodu se stroji a dopravními prostředky se v únoru přidalo zlepšení salda obchodu s průmyslovým spotřebním zbožím, které přešlo z pasiva do aktiva, a je tak dalším pozitivním signálem vývoje vnější poptávky,“ uvedl Oldřich Körner.

 V hodnocení dalšího vývoje je však Svaz průmyslu a dopravy ČR i nadále opatrný, a to vzhledem k existenci řady rizik. „Otázkou je stále udržitelnost nastartovaného trendu poté, co poptávku v řadě zemí Evropské unie, kam směřuje většina našeho vývozu, bude škrtit restriktivní politika jejich vlád,“ uvedl Oldřich Körner. Oživení ve Spojených státech a východní Asii vykazuje dynamičtější trend a naznačuje, kam by se měl orientovat náš obchod.

 Další informace, včetně přehledných grafů, najdete na webové adrese Svazu průmyslu a dopravy ČR: http://www.spcr.cz/statistika/zo.htm

Mostýn Milan
/
kategorie Tiskové zprávy
zpět