Soutěž Manažer roku 73 finalistů

Oznámení vítěze soutěže, jejímž  vyhlašovatelem je i SP ČR, proběhne za účasti premiéra 22. dubna na Žofíně.

Do zveřejnění výsledků 17. ročníku prestižní manažerské soutěže MANAŽER ROKU zbývají dva týdny, vítězové budou vyhlášeni 22. dubna 2010 na Žofíně. Proto na dnešní tiskové konferenci Řídicí výbor spolu s vyhlašovateli, kterými jsou Svaz průmyslu a dopravy ČR, Česká manažerská asociace a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, představil 73 finalistů této soutěže. O jejím významu svědčí skutečnost, že záštitu nad ní převzal předseda vlády ČR, Ing. Jan Fischer, CSc., který svou účast na vyhlašování nejúspěšnějších manažerů již potvrdil.

Již nyní je jisté, že soutěž, do jehož finále postoupilo za dobu existence celkem 968 manažerských osobností, z toho 122 žen a 846 mužů, přinese řadu silných příběhů lidí, kteří se snaží v době krize vykonat pro firmu, nenechat ji padnout, udržet výrobu i významné zákazníky, kvalifikované zaměstnance i zaměstnanost v regionu, sestavit krizový plán, naplňovat ho a postavit plán pro období po krizi. To vše je nejen o exaktních výsledcích, ale hlavně o lidech - o jejich profesionalitě, odborných znalostech, o vůdcovství, rozhodnosti i odpovědnosti, morálce, obětavosti, disciplíně a mimo jiné také o naději.

Cílem soutěže je systematicky vyhledávat, popularizovat a oceňovat manažerské osobnosti, prezentovat jejich dovednosti, moderní metody řízení, originalitu a přínos k výkonnosti firmy. Společenským a etickým posláním akce je přispět k rozvoji elity českého managementu. Soutěž MANAŽER ROKU vyhlašují Česká manažerská asociace, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR a Svaz průmyslu a dopravy ČR. Po dobu existence je soutěž nadoborová, veřejná, přístupná všem manažerům působícím na území České republiky, tedy i cizincům.

Letos budou vyhlašovány tyto kategorie:

Manažer roku

TOP 10

Manažerka roku

Vynikající manažer střední firmy (do 250 zaměstnanců

Vynikající manažer malé firmy (do 50 zaměstnanců)

Mladý manažerský talent do 35 let

Manažer odvětví

Cena Economie

Uvedení do Síně slávy

 Regulérnost a objektivnost soutěže zajišťuje Řídicí výbor (18 členů), který ustavuje Hodnotitelskou komisi (24členů) a Národní komisi (15 členů). Řídicímu výboru předsedá Ing. Ladislav Macka, čestný prezident České manažerské asociace a generální ředitel Českomoravské záruční a rozvojové banky. Hodnotitelské komisi předsedá Ing. Jan Preclík, M.I.M., člen výboru České manažerské asociace. Předsedou Národní komise je Ing. Pavel Kafka, dr. h. c., člen představenstva SP ČR a člen výboru ČMA.

V rámci prestižnosti a objektivnosti prochází každý finalista soutěže sedmistupňovým systémem hodnocení. Nejdříve musí nominátoři, kterých má soutěž přes 300, zhodnotit minimálně tříletou manažerskou úspěšnost zvažovaného kandidáta a navrhnout ho do soutěže. Potom následuje několik komplexních zhodnocení a osobních auditů. Na konci tohoto řetězce stojí 15 členů Národní komise, kteří tajným hlasováním vyberou ty nejúspěšnější z nich.

Slavnostní vyhlášení výsledků 17. ročníku soutěže MANAŽER ROKU se koná 22. dubna 2010 ve 14.30 hodin v pražském paláci Žofín. Tento den je v posledních letech spojen s dalšími doprovodnými akcemi a je vnímán jako Den úspěšných manažerů a firem. Letošní rok je navíc ozdoben 20. výročím založení vyhlašovatelů soutěže.

Mostýn Milan
/
kategorie Tiskové zprávy
zpět