SP ČR: Úkoly tripartity vláda plní, ale s rezervami

Sociální partneři se shodli na 13 klíčových opatřeních, na nichž se musí ještě do voleb intenzivně pracovat.

Vláda musí intenzivněji pokračovat na realizaci dohodnutých 38 opatřeních – východiscích z krize. Vzhledem k poměrně širokému spektru těchto úkolů se však společně se sociálními partnery soustředí na 13 klíčových úkolů. K těmto bodům se sejdou užší expertní skupiny za účasti ministrů a nejvyšších představitelů zaměstnavatelských organizací a odborů. Následné mimořádné zasedání Rady hospodářské a sociální dohody (tripartity) se uskuteční     3. června.

„V krátké době se sejdeme na expertní úrovni s ministry. Těmi nejdůležitější problémy, které budeme řešit, je a bude, jak snížit státní výdaje a jak je také zvýšit,“ uvedl Jaroslav Míl prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR po jednání tripartity.

Zaměstnavatelé pozitivně zhodnotili pragmatický a neideologický přístup současné vlády, poukázali však na nedostatečně intenzivní plnění dohodnutých úkolů.

„V přístupu k realizaci 38 bodů chybí mezirezortní přístup a tedy koncepčnost,“ uvedl k tomu Jaroslav Hanák, 1. viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Mezi 13 klíčovými body, na které by se měla nynější vláda ještě soustředit s tím, že bude pokračovat v práci i na dalších úkolech, patří zejména efektivita a účelnost výdajové stránky státního rozpočtu, podpora zakázek, včetně infrastrukturních a dalších projektů, boj proti korupci, podpora exportu či řešení hodnocení dopadů regulace na podnikání (RIA).

Mostýn Milan
/
kategorie Tiskové zprávy
zpět