Asociace výzkumných organizací, z.s.

Asociace výzkumných organizací (AVO) jako dobrovolné sdružení právnických a fyzických osob zastupuje zájmy především těch subjektů, jejichž dosažené výsledky výzkumu a vývoje jsou v převážné míře komerčně využívány. V současné době reprezentuje na 80 členů s téměř 8 tisíci lidmi činnými v této oblasti. Je jediným sdružením v ČR, které reprezentuje aplikovaný výzkum a vývoj v podnikatelské sféře, tedy výzkum rozvíjený a provozovaný převážně z privátních zdrojů. Více informací o AVO a každodenní aktuality z oblasti výzkumu a vývoje naleznete na www.avo.cz
Smetanovo nábřeží 195/5
Staré Město
110 00 Praha
50°1'39.35"N, 14°25'50.787"E
IČO: 00546151
DIČ: CZ00546151
Tel.: 241 493 138
Fax: 241 493 138

Další podrobné informace pouze pro členy Svazu

Přístup do neveřejné části Pouze pro členy svazu

Pokud uvedené údaje neodpovídají skutečnosti, prosím, obraťte se na správce členské základny prostřednictvím emailu: lcechova@spcr.cz

zpět