European Investment Bank

Konrad Adenauer 98-100
Luxembourg
https://mapy.cz/zakladni?x=6.1528547&y=49.6267465&z=14&source=osm&id=36536598
DIČ: 68157940
Tel.: 222 191 176
Členství ve sdruženích
Svaz průmyslu a dopravy ČR

Další podrobné informace pouze pro členy Svazu

Přístup do neveřejné části Pouze pro členy svazu

Pokud uvedené údaje neodpovídají skutečnosti, prosím, obraťte se na správce členské základny prostřednictvím emailu: lcechova@spcr.cz

zpět