Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

AMSP ČR-Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky byla založena v r. 2001 a k dnešnímu dni zastupuje zájmy cca 260.000 podnikatelských subjektů. Asociace, která zastupuje zájmy významné většiny malých a středních podniků, má významné místo v rámci evropských struktur. Je připomínkovým místem k připravované legislativě a členem řady klíčových poradních orgánů a odborných týmů ministrů. Realizuje unikátní průzkumy o názorech podnikatelů na problémové oblasti podnikání a předkládá zásadní stanoviska institucím i médiím. AMSP ČR je postavena na třech základních pilířích: NEZÁVISLOST, ODBORNOST, PRAXE. Členům poskytuje zejména informační servis, poradenství, vzdělávací a informační akce, setkání podnikatelů a granty. Vydává vlastní magazín Trade News. Mimo hlavní aktivity, jakými jsou podpora exportu, inovací, financování MSP, právní servis, dotační poradenství, vzdělávání apod., realizuje AMSP ČR pět vlastních projektů: SVOU CESTOU-Young Business, RODINNÁ FIRMA, FANDÍME ŘEMESLU, PODNIKAVÁ ŽENA A MALÝ OBCHOD. Asociace je jedním ze zakladatelů Koalice pro transparentní podnikání. Nejsme spojeni s žádnou politickou stranou. Nejsme úřad.
Sokolovská 100/94
Karlín
186 00 Praha
50.0941436N, 14.4523897E
IČO: 26547783
DIČ: CZ26547783
Tel.: 236 080 454
733 722 512
Fax: 222 241 553

Další podrobné informace pouze pro členy Svazu

Přístup do neveřejné části Pouze pro členy svazu

Pokud uvedené údaje neodpovídají skutečnosti, prosím, obraťte se na správce členské základny prostřednictvím emailu: lcechova@spcr.cz

zpět