Český svaz zaměstnavatelů v energetice

Český svaz zaměstnavatelů v energetice (ČSZE), který vznikl v roce 1991, je dobrovolná nezávislá zájmová organizace zaměstnavatelů a podnikatelů v oblasti výroby, přenosu a distribuce elektřiny, výroby a rozvodu tepla a obchodu s elektřinou a s teplem, dalších subjektů, které podnikají v oblasti elektroenergetiky a teplárenství, a odborných škol se zaměřením na energetiku.

Hlavním cílem činnosti Svazu je přispívat k dobrému jménu české energetiky, zastupovat, prosazovat a obhajovat společné podnikatelské a zaměstnavatelské zájmy svých členů v dialogu s Parlamentem ČR, vládou České republiky, krajskými úřady, politickými stranami a hnutími a dalšími národními a mezinárodními institucemi. Svaz zpracovává odborné a argumentační materiály k obhajobě a prosazování oprávněných zájmů potřeb členských organizací, včetně překladů dokumentů EU, týkajících se energetiky. Organizuje vnitrosvazové připomínkové řízení k předloženým návrhům legislativních norem a k dalším dokumentům, které dále postupuje příslušným institucím.

ČSZE vede také sociální dialog s příslušnými odborovými svazy a projednává a uzavírá s nimi kolektivní smlouvy vyššího stupně, je členem mezinárodních organizací EURELECTRIC, Mezinárodního sdružení pro sociální bezpečnost – ISSA a Mezinárodní asociace pro práci pod napětím – LWA¨.
V rámci své činnosti ČSZE rovněž vydává recenzovaný neimpaktovaný měsíčník ENERGETIKA, který vychází nepřetržitě od r. 1951.
Vyskočilova 1481/4
Michle
140 00 Praha
50.0478672N, 14.4560078E
IČO: 18631584
DIČ: CZ18631584
Tel.: 266 753 585
Fax: 266 753 579

Další podrobné informace pouze pro členy Svazu

Přístup do neveřejné části Pouze pro členy svazu

Pokud uvedené údaje neodpovídají skutečnosti, prosím, obraťte se na správce členské základny prostřednictvím emailu: lcechova@spcr.cz

zpět