Asociace inovativního farmaceutického průmyslu

Aktivity asociace jsou postaveny na třech pilířích. Prvním je dostupnost inovativních léků. AIFP se zasazuje především o spravedlivé a včasné posouzení přínosu inovativních léčiv a zvyšování jejich dostupnosti pro pacienty. Aktivně komunikuje nejen s odbornými společnostmi a jejich zástupci, ale také s představiteli státní správy, pacientskými organizacemi a dalšími zainteresovanými subjekty.
Druhým pilířem je oblast etiky a transparence. Aktivity asociace a jejích členů jsou vázány Etickým kodexem. Tento dokument stanoví vnitřně závazná samoregulační pravidla, která jsou ve většině případů striktnější a konkrétnější než stávající česká legislativa. AIFP se zasazuje o rozšíření těchto principů i na farmaceutické společnosti mimo asociaci, upevňování standardů spolupráce s odbornou lékařskou veřejností a zlepšení dodržování obecných zásad na českém farmaceutickém trhu i ve zdravotnictví.
Třetím pilířem je přínos pro společnost. Hovoříme zde nejen o přínosu pro pacienty, pro které jsou nové léky mnohdy jedinou nadějí na zlepšení jejich zdravotního stavu. Jedná se také o prohlubování vědomostí společnosti v oblasti medicíny v souvislosti s vývojem léčiv a realizovaným klinickým hodnocením. V neposlední řadě je zde přínos pro ekonomiku ČR. Nové léky totiž dokáží zkrátit délku hospitalizace, snížit počet nutných zákroků a umožnit dřívější návrat pacientů do běžného života. Věříme, že výsledky našeho výzkumu a vývoje, tj. inovativní léky, dokáží přinést výrazné úspory sociálnímu a důchodovému systému a zvýšit tak konkurenceschopnost této země.
Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) v České republice sdružuje 35 společností, které dokáží vyvinout a uvést na trh nové, účinnější a bezpečnější léky. Mezi základní hodnoty působení AIFP a jejích členů patří inovace, etické jednání, důvěra a přínos pro pacienty. Aktivity asociace řeší především dostupnost inovativních léků, etika a transparenost při zavádění inovací ve farmaci a přínos těchto inovací pro společnost. Vedle toho Asociace realizuje řadu speciálních projektů, které jsou určeny pro pacientské organizace, výzkumné týmy, malé a střední podniky a další subjekty působící v oblasti zdravotnictví. AIFP je členem Evropské federace farmaceutických společností a asociací (EFPIA) a intenzivně spolupracuje s Mezinárodní federací farmaceutického průmyslu a asociací (IFPMA) a Americkou asociací inovativních farmaceutických firem (PhRMA).

Asociace přechází na plné členství z pozice statutu Pozorovatele, v jehož rámci strávila ve strukturách SP ČR uplynulých 12 měsíců. V rámci poradních pracovních orgánů Svazu působí aktuálně zástupci společnosti v Expertním týmu pro zdravotnictví.
Pobřežní 620/3
Karlín
186 00 Praha
50.0931508N, 14.4412992E
IČO: 70970173
DIČ: CZ70970173
Tel.: 224832553

Další podrobné informace pouze pro členy Svazu

Přístup do neveřejné části Pouze pro členy svazu

Pokud uvedené údaje neodpovídají skutečnosti, prosím, obraťte se na správce členské základny prostřednictvím emailu: lcechova@spcr.cz

zpět