Výbor pro komunikaci

Výbor pro komunikaci (alternát)

Ing. Petr Jonák
ředitel pro korporátní a vnější záležitosti

pjonak@spcr.cz
petr.jonak@t-mobile.cz

Výbor pro komunikaci (členka)

Ing. Eva Veličková
ředitelka Sekce komunikace

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

Tel.: 225 279 503
evelickova@spcr.cz

zpět