Výbor pro mezinárodní vztahy

Výbor pro mezinárodní vztahy (alternát), PS pro Čínu (alternát), Nástroje obchodní politiky (člen), WTO (alternát)

Mgr. Pavel Fára
zástupce ředitele Sekce mezinárodních vztahů

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

Tel.: 225 279 405
pfara@spcr.cz

Výbor pro mezinárodní vztahy (člen), WTO (člen)

Lukáš Martin, MA
ředitel Sekce mezinárodních vztahů

Freyova 948/11
190 00  Praha

Tel.: 225 279 401
lmartin@spcr.cz

Pracovní skupina pro Rusko (alternát)

JUDr. Jan Kohout
partner

Jáchymova 26/2
110 00  Praha 1

Tel.: 221 430 111
jan.kohout@prkpartners.com

Pracovní skupina pro bilaterální jednání o volném obchodu

Mgr. Tomáš Hartman
CEBRE - Česká podnikatelská reprezentace při EU

Avenue des Arts 19 A/D
B-1000 Brussels

tomas.hartman@cebre.cz

Pracovní skupina pro Rusko

Mgr. Tomáš Hodač
Manažer pro mezinárodní vztahy

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

Tel.: 225 279 406
thodac@spcr.cz

PS pro Čínu (členem), Mercosur Network (členem)

Ing. Petra Šeráková Jiránková
manažerka pro mezinárodní vztahy

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

Tel.: 225 279 404
pserakova@spcr.cz

Pracovní skupina pro USA (člen)

Mgr. Sabina Tančevová
manažerka pro mezinárodní vztahy

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

Tel.: 225 279 402
stancevova@spcr.cz

zpět