Výbor pro mezinárodní vztahy

Výbor pro mezinárodní vztahy (člen), PS WTO (člen), PS pro Asii a Tichomoří - kromě Číny (člen), PS pro Afriku a rozvojové země (alternát)

Lukáš Martin, MA
ředitel Sekce mezinárodních vztahů

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

Tel.: 225 279 401
lmartin@spcr.cz

Výbor pro mezinárodní vztahy (alternát), PS pro Čínu (člen), PS pro nástroje obchodní politiky a přístup na trh (člen), PS pro ekonomickou bezpečnost (člen), PS pro obchod a klima (člen)

Bc. Mikuláš Nozar
zástupce ředitele pro Evropskou unii, obchodní politiku a mezinárodní organizace

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

Tel.: 225 279 405
mnozar@spcr.cz

PS pro Ukrajinu (člen), PS pro Eurasii (člen), PS pro USA (člen)

Ing. Martin Natafaluši
manažer vnějších vztahů

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

Tel.: 225 279 406
mnatafalusi@spcr.cz

PS pro Ukrajinu (alternátka), PS pro USA (alternátka)

Mgr. Olga Rozsívalová
manažerka pro EU a mezinárodní organizace

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

Tel.: 737 554 859
orozsivalova@spcr.cz

PS pro rozšiřování EU (členka)

Ing. Michaela Koletová
Deputy Director

Avenue de de Cortenbergh 168
1000 Brussels Belgium

michaela.koletova@cebre.cz

PS pro rozšiřování EU (alternát)

Avenue de de Cortenbergh 168
1000 Brussels Belgium

pavel.zelenka@cebre.cz

zpět