Výbor pro vnitřní trh

 

Výbor pro vnitřní trh (předsedkyně)

Ing. Jana Hartman Radová
vedoucí kanceláře/stálá delegátka u BusinessEurope

Rue de la Science 15
1000 Brussels, Belgium

Tel.: +32 495 784 952
jradova@spcr.cz

Výbor pro vnitřní trh (členka), PS pro volný pohyb služeb, PS pro volný pohyb zboží (členka), PS pro lepší regulace (alternátka)

Ing. Vladimíra Drbalová
poradkyně pro mezinárodní a EU sociální záležitosti

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

Tel.: 225 279 601
vdrbalova@spcr.cz

Výbor pro vnitřní trh (alternátka), PS pro lepší regulace (členka)

Ing. Michaela Koletová
Deputy Director

Avenue de de Cortenbergh 168
1000 Brussels Belgium

michaela.koletova@cebre.cz

PS pro digitální ekonomiku (člen)

Mgr. Ondřej Ferdus
ředitel Útvaru digitální ekonomiky a technologií

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

Tel.: 225 279 207
oferdus@spcr.cz

PS pro digitální ekonomiku (alternátka)

Ing. Kateřina Kalužová
manažerka pro digitální ekonomiku a zástupkyně ředitele

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

Tel.: 225 279 202
kkaluzova@spcr.cz

PS pro veřejné zakázky (členka)

JUDr. Jitka Hlaváčková
právník SP ČR, poradkyně pro oblast občanského a obchodního práva

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

Tel.: 225 279 408
jhlavackova@spcr.cz

PS pro veřejné zakázky (alternát)

Ing., Mgr. Blanka Šefránková
právník

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

Tel.: 225 279 304
bsefrankova@spcr.cz

PS pro dopravu (člen)

Ing. Jan Šebesta
manažer pro dopravu a investice

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

Tel.: 225 279 201
jsebesta@spcr.cz

zpět