Výbor pro vnitřní trh

 

Pracovní skupina pro volný pohyb služeb (člen), PS pro volný pohyb zboží (alternát)

Ing. Vladimíra Drbalová
poradkyně prezidenta a GŘ pro mezinárodní organizace a EU

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

Tel.: 225 279 601
vdrbalova@spcr.cz

Výbor pro vnitřní trh (člen), PS pro volný pohyb služeb (alternát), PS pro volný pohyb zboží (člen), PS pro lepší regulace (člen)

Mgr. Pavel Fára
zástupce ředitele Sekce mezinárodních vztahů

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

Tel.: 225 279 405
pfara@spcr.cz

Pracovní skupina pro digitální ekonomiku (člen)

Mgr. Ondřej Ferdus
manažer pro digitální ekonomiku

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

Tel.: 225 279 207
oferdus@spcr.cz

PS pro lepší regulace (alternát)

Mgr. Tomáš Hartman
CEBRE - Česká podnikatelská reprezentace při EU

Avenue des Arts 19 A/D
B-1000 Brussels

tomas.hartman@cebre.cz

Výbor pro vnitřní trh (místopředsedkyně)

Ing. Jana Hartman Radová
vedoucí kanceláře/stálá delegátka u BusinessEurope

Rue Jacques de Lalaing 4
B-1040 Brusel, Belgium

Tel.: +32 495 784 952
jradova@spcr.cz

Pracovní skupina pro veřejné zakázky (členka)

JUDr. Jitka Hlaváčková
právník, poradce generální ředitelky

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

Tel.: 225 279 408
jhlavackova@spcr.cz

PS pro digitální ekonomiku (aletrnátka)

Ing. Kateřina Kalužová
manažerka pro digitální ekonomiku

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

Tel.: 225 279 202
kkaluzova@spcr.cz

Pracovní skupina pro dopravu (člen)

Ing. Jan Šebesta
manažer pro dopravu a investice

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

Tel.: 225 279 201
jsebesta@spcr.cz

zpět