Výbor pro vnitřní trh

 

Pracovní skupina pro volný pohyb služeb (člen), PS pro volný pohyb zboží (alternát)

Ing. Vladimíra Drbalová
poradkyně prezidenta a GŘ pro mezinárodní organizace a EU

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

Tel.: 225 279 601
vdrbalova@spcr.cz

Výbor pro vnitřní trh (člen), PS pro volný pohyb služeb (alternát), PS pro volný pohyb zboží (člen)

Mgr. Pavel Fára
zástupce ředitele Sekce mezinárodních vztahů

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

Tel.: 225 279 405
pfara@spcr.cz

Pracovní skupina pro digitální ekonomiku (člen)

Mgr. Ondřej Ferdus
manažer pro digitální ekonomiku

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

Tel.: 225 279 207
oferdus@spcr.cz

Výbor pro vnitřní trh (alternát)

Ing. Jana Hartman Radová
vedoucí kanceláře/stálá delegátka u BusinessEurope

Rue Jacques de Lalaing 4
B-1040 Brusel, Belgium

Tel.: +32 495 784 952
jradova@spcr.cz

Pracovní skupina pro veřejné zakázky (členka)

JUDr. Jitka Hlaváčková

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

Tel.: 225 279 408
jhlavackova@spcr.cz

Pracovní skupina pro digitální ekonomiku (alternát)

JUDr. Eva Martinicová, LL.M.

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

Tel.: 225 279 306
emartinicova@spcr.cz

Pracovní skupina pro dopravu (člen)

Ing. Jan Šebesta
manažer pro dopravu a investice

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

Tel.: 225 279 201
jsebesta@spcr.cz

zpět