SP ČR USPOŘÁDAL VE VĚZNICI RÝNOVICE WORKSHOP O ZAMĚSTNÁVÁNÍ VĚZŇŮ

Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) uspořádal 12. dubna 2016 ve Věznici Rýnovice ve spolupráci s Vězeňskou službou ČR workshop k tématu zaměstnávání odsouzených osob. Akce se zúčastnilo téměř pět desítek osob, z toho 22 zástupců firem.

Cílem bylo předat potenciálním zaměstnavatelům co nejvíce informací o výhodách zaměstnávání osob ve výkonu trestu nebo o možnostech získávání dotací na propuštěné vězně. Organizátoři doufají, že se jim na jejich základě podaří zvýšit zájem zaměstnavatelů o zaměstnávání vězňů.

Zástupci věznice informovali o tom, že odsouzení si zařazením do pracovního procesu udržují pracovní návyky nebo je nově získávají, což je důležité pro jejich uplatnění na trhu práce po výstupu z výkonu trestu. Ti, kteří v době pobytu ve věznici pracují, mají dle zkušeností věznice větší šanci při získání práce po ukončení výkonu trestu a snáze se začleňují do společnosti.

V Rýnovicích nyní trest odnětí svobody vykonává 531 odsouzených, zaměstnáno z nich v loňském roce bylo 66 procent, nyní je to 74 procent; pro 120 vězňů vedení věznice hledá pracovní uplatnění. Věznice zajišťuje výuku v tříletém oboru obráběč kovů, nabízí proto firmám také kvalifikované pracovníky. Výuční list v Rýnovicích získalo již 913 vězňů.

Věznice podle požadavků firem může zajistit pracovníky na víkendy, zajistí práci přesčas či úpravu pracovní doby na míru. V případě pracovní neschopnosti je odsouzený nahrazen jiným vězněm, firmám odpadají náklady na vyplácení nemocenských dávek.

Rynovice_workshop.jpg

Zuzana Šestáková
/
kategorie Svaz v regionech
zpět