Den BUSINESSEUROPE Den konkurenceschopnosti průmyslu

Doporučení evropských podnikatelů na podporu renesance průmyslu v Evropě.

Naprosto přesně načasovaná a unikátní akce Den BUSINESSEUROPE „Industry Matters největší evropské konfederace podnikání 28. 1. 2014 v Bruselu v prestižních prostorách Cercle de Lorraine byla konfrontací nejnovějších iniciativ Evropské komise v oblasti průmyslu, energetiky a klimatu s požadavky a doporučeními evropských podnikatelů. Konferenci slavnostně otevřela prezidentka BUSINESSEUROPE Emma Marcegaglia. Zahajovací řeč pronesl předseda Evropské komise José Manuel Barroso. Rámec pro panelové diskuse vytvořila úvodní prezentace Michaela Hütnera, prezidenta Německého institutu pro hospodářství (IW Köln) k výsledkům šetření a závěrům zprávy o silných a slabých stránkách evropského průmyslu „Průmysl jako motor růstu evropské ekonomiky“.
 
Panelové diskuse se zaměřily na téma hnacích sil úspěšného průmyslu, konkurenceschopné energetické politiky a investic do obchodu. Hvězdné obsazení panelů bylo zárukou vysoké kvality diskusí i důkazem respektu k evropské podnikatelské komunitě. Řecké předsednictví reprezentoval premiér Antonis Samaras a za Komisi se účastnili například komisař pro energetiku Günter Oettinger, komisař pro průmysl a podnikání Antonio Tajani a komisař pro obchod Karel de Gucht. Evropský parlament zastupoval předseda Martin Schulz. Hlas byznysu zazněl z úst kapitánů nejsilnějších evropských federací MEDEF, BDI, BDA, CBI, VBO/FEB, IBEC, Lewiatan.

Doporučení  BUSINESSEUROPE evropským institucím

Doporučení BUSINESSEUROPE vycházejí z květnového apelu byznysu na vypracování Průmyslového paktu a jsou podloženy jak  studií Německého institutu pro hospodářství (IW) v Kolíně na Rýnem, tak konkrétními zkušenostmi podniků operujících v Evropě.
 
Dokument zdůrazňuje, že evropské instituce a členské státy se potřebují naléhavě dohodnout na Průmyslovém paktu pro EU. Průmyslový pakt znamená zásadní obrat ve strategii založené na sdílené vizi, že konkurenceschopnost průmyslu je předpokladem pro udržení vysokých životních standardů v Evropě. Pakt musí vytvořit konkurenční rámcové podmínky, které usnadní růst evropského průmyslu a služeb více než kdy dříve, zdynamizují investice a obchod, podpoří dynamické podniky a umožní rozvoj a komercializaci inovativních technologií. Průmyslový pakt musí vytvořit cestu k renesanci zpracovatelského průmyslu, který je páteří evropské ekonomiky a klíčovým hybatelem růstu produktivity a tím také růstu ekonomického blahobytu. Zpracovatelský průmysl generuje 57 % exportu EU a 52 miliónů pracovních míst a podílí se 65 % na investicích do vědy a výzkumu.

Co by měl Průmyslový pakt obsahovat

Evropská komise by se měla při tvorbě Průmyslového paktu zaměřit na sedm klíčových politických hybných sil, a sice:
  • posílení konkurenceschopnosti v energetické a klimatické politice;
  • otevření zahraničních trhů a uvolnění potenciálu jednotného trhu;
  • podporu spolupráce pro inovace;
  • rozšíření transevropských (a národních) infrastruktur;
  • zlepšení přístupu k financím;
  • větší zdynamičtění trhů práce, posílení flexikurity a produktivity
  • a sladění vzdělávání a dovedností s potřebami průmyslu

Doporučení BUSINESSEUROPE pro Průmyslový pakt EU "Industry Matters" (AJ) [pdf 349 kB]

Zpráva IW Köln - souhrn (AJ) [pdf 508 kB]
Plné znění zprávy IW Köln

Pozice byznysu k energeticko-klimatickému balíčku Evropské komise

Doporučení průmyslových svazů střední a východní Evropy k Průmyslovému paktu pro Evropu

Vladimíra Drbalová
Mezinárodní vztahy - Mezinárodní organizace a EU

Blízková Marta
/
kategorie BusinessEurope
zpět