Stanovisko k návrhu změny zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou

Svaz průmyslu a dopravy ČR uplatnil zásadní připomínky k návrhu změny zákona č. 58/1995 Sb., který řeší pojišťování a financování vývozu se státní podporou. Především odmítáme snahu o navýšení politické kontroly nad EGAP a ČEB, nepřejme si změnu lhůty na navýšení primárního kapitálu EGAP z 6 na 36 měsíců a navrhuje stanovit zákonem pevnou minimální spodní hranici pojistné kapacity EGAP.

Předložená novelizace přináší řadu změn, z nichž řadu oceňujeme a vítáme, ale musíme upozornit na dílčí negativa. Již dříve provedená změna vlastnické struktury, kdy jediným akcionářem ČEB a EGAP je Ministerstvo financí ČR přinesla zefektivnění a zrychlení rozhodování, zároveň však oddělila od struktury především Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, které je gestorem exportní strategie.

Za problematický považujeme fakt, že paralelně běží příprava novely zákona 58 a připomínkové řízení Institucionálního rámce podpory exportu. Domníváme se, že zákon by měl být spíše poslední krok v řadě změn.  

Nesmíme nastavovat pravidla jen pro období prosperity. Cílem těchto institucí není jen dobrý hospodářský výsledek, ale zejména kvalitní naplňování jejich role v systému podpory českého exportu. 

Podrobné stanovisko ke stažení zde

Fára Pavel
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět