Česká fintech asociace, z.s.

Česká FinTech asociace, z.s. (ČEFTAS) je právnickou osobou, která je dobrovolným, neziskovým, samostatným, nezávislým, nevládním zájmovým sdružením právnických a fyzických osob. Předmětem činnosti a účelem asociace je poskytování obecně prospěšných služeb především v oblasti vedení a propagace odborné diskuse v oblasti rozvoje poskytování finančních služeb za pomoci internetu a moderních informačních a telekomunikačních technologií (dále „FinTech“) mezi zástupci uživatelů, právnických a fyzických osob, organizací akademické, veřejné a neziskové sféry. Cílem ČEFTAS je vytváření platformy pro komunikaci mezi FinTech odvětvím, regulátory a veřejností. Vedle toho realizuje projekty na podporu FinTech a usiluje o spoluvytváření státní politiky v této oblasti.
Újezd 450/40
Malá Strana
118 00 Praha
50.0834600N, 14.4048972E
IČO: 05320534
DIČ: CZ05320534
Tel.: 734 335 434

Další podrobné informace pouze pro členy Svazu

Přístup do neveřejné části Pouze pro členy svazu

Pokud uvedené údaje neodpovídají skutečnosti, prosím, obraťte se na správce členské základny prostřednictvím emailu: lcechova@spcr.cz

zpět