Asociace pracovních agentur

Studentská 1770/1
Poruba
708 00 Ostrava
IČO: 26535394
Tel.: 602 711 375

Další podrobné informace pouze pro členy Svazu

Přístup do neveřejné části Pouze pro členy svazu

Pokud uvedené údaje neodpovídají skutečnosti, prosím, obraťte se na správce členské základny prostřednictvím emailu: lcechova@spcr.cz

zpět