Výsledky průmyslové produkce a zakázek za březen 2014

Výsledky průmyslu zveřejněné ČSU potvrdily, že první čtvrtletí bylo poměrně úspěšným zahájením roku 2014, přinejmenším pro sektor průmyslu.

Průmyslová produkce v březnu meziročně vzrostla o 8,7 % a březnový objem produkce lze považovat za velmi úspěšný v posledních letech, v podstatě se jedná o hodnotami produkce nejlepší „pokrizový“ březen. Data ČSU za výsledky průmyslové produkce, zakázek či konjunkturálních průzkumů dokládají pokračování relativně pozitivních hodnot v meziročním srovnání a navázala na „zlepšující se trend“ z druhé poloviny loňského roku. I když je nutné výsledky číst s určitou opatrností a podívat se při hodnocení trochu blíže na jejich strukturu a souvislosti, lze bezpochyby výsledky v kontextu vývoje posledních let vnímat jako pozitivní signály.

Výsledkům produkce v prvním čtvrtletí samozřejmě dominovala dynamika sektoru výroby motorových vozidel a jeho dodavatelů. Kladné hodnoty, samozřejmě v kontextu problémů posledních let a tudíž k velmi nízkým srovnávacím základnám, se podařilo v posledních měsících dosáhnout a udržet i v sektorech jako výroba počítačů, elektronických a optických zařízení či výroba základních kovů. Jak jsme uvedli v minulém komentáři, dlouhodobě stabilní a kladné výsledky má sektor výroby strojů a zařízení a mírný pokles v únoru se potvrdil jako výkyv. Samozřejmě čísla za samotnou produkci ještě nemusí vždy znamenat vyšší ziskovost, důležitý je také vývoj cen vstupů a výstupů, ale jsou jedním z faktorů pro lepší hospodářské výsledky.

Pokračování poměrně solidního vývoje zakázek indikuje pokračování růstu produkce i pro druhé čtvrtletí. Samotné míry meziročních růstů nemusí být po celý tento rok již tak vysoké, ale jejich pokles rozhodně neočekáváme. Tempa růstu zakázek se v hodnotách mezi zhruba 10 a 20 % pohybovala od konce loňského léta a nastartovala tak dobrý trend po špatných výsledcích přelomu roku 2012 a 2013. Tento vývoj potvrdil i březnový nárůst hodnoty nových zakázek o 16,6 %, kde dvojcifernými čísly rostly jak zakázky z tuzemska (14,1 %), tak ze zahraničí (17,9 %). Začínají se tedy objevovat náznaky větší stabilizace domácí poptávky. Primární zůstává ale poptávka zahraniční. Hodnotovým výsledkům například tržeb z exportu či korunové hodnotě zakázek ze zahraničí pomáhá samozřejmě i slabší koruna. Významným faktorem jsou ale výsledky našich hlavních obchodních partnerů. Výsledky zahraničního obchodu za první čtvrtletí, které pokračují v dosahování rekordních hodnot, naznačují, že tato položka bude opět patřit k hlavním faktorům růstu HDP. Z pohledu sektorů zůstává hlavním tahounem výroba motorových vozidel. Dále výrazně vzrostly zakázky ve výrobě kovových konstrukcí a kovodělných výrobků či u výroby elektrických zařízení. Pokles zakázek zaznamenaly dva sektory, a to výroba ostatních dopravních prostředků či výroba základních farmaceutických výrobků a přípravků, kde jsou ale měsíční výkyvy běžným jevem.

Potvrzením pozitivního vývoje je také dubnový index nákupních manažerů (PMI) ve výrobním sektoru, který dosáhl hodnoty 56,6. Příznivou informaci poskytuje i pohled na jednotlivé složky tohoto indexu, kde výsledné saldo bylo dáno kladným příspěvkem všech složek – například vyšší mírou nových zakázek, produkce či zaměstnanosti. Lepší výsledky přišly v dubnu i ze zemí euro zóny či Německa, kde je známým jevem posledních let je korelace výsledků tuzemského výrobního sektoru s právě těmito oblastmi. Celkově se zatím ukazuje, že průmyslová produkce bude kladným přispěvatelem k celkové ekonomické výkonnosti ČR. Pokračování pozitivního vývoje zakázek potvrzují i závěry šetření Svazu průmyslu a dopravy a ČNB, uskutečněného mezi nefinančními podniky za 1. čtvrtletí 2014.

 

Šetření ZDE

Jiří Janda
/
kategorie Komentáře
zpět