Přihlaste se do Ceny za Průmysl 4.0 2024

Pátý ročník soutěže Ceny za Průmysl 4.0 letos poprvé porovnají české a slovenské projekty. Uzávěrka je 31. 7. 2024.

PROČ VYHLAŠUJEME SOUTĚŽ

Svaz průmyslu a dopravy ČR vyhlašuje již pátý ročník soutěže o Cenu za Průmysl 4.0. V letošním roce se na organizaci soutěže podílí také Slovenská aliancia pre inovatívnu ekonomiku - SAPIE a celá soutěž tak bude česko-slovenská pod značkou Ligy pro digitální růst. Budou oceněny projekty a řešení firem, které s pomocí pokročilých technologií v souladu se základními atributy konceptu Průmyslu 4.0 získávají konkurenční výhody a stávají se inspirací ve svých oborech. Takové firmy také svým příkladem pomáhají vytvářet prostředí pro širší zavádění prvků Průmyslu 4.0 do českého a slovenského průmyslu.
Soutěží chceme také popularizovat český a slovenský průmysl a profilovat ho jako moderní a inovativní. Firmám navíc příklady vybraných projektů přinesou inspiraci a budou je motivovat ke sledování trendů a zavádění moderních technologií, prvků Průmyslu 4.0. Hlavním partnerem Ceny za Průmysl 4.0 je T-Mobile.

KDO SE DO SOUTĚŽE MŮŽE PŘIHLÁSIT

Do soutěže se může přihlásit firma/živnostník se zajímavým inovativním projektem nebo technickým řešením, které využívá nebo umožňuje implementaci jednotlivých prvků Průmyslu 4.0 a je v souladu s celkovou digitální transformací firmy. Podmínkou pro obě kategorie je uskutečnění projektu v letech 2023, nebo 2024.
Cena je vyhlašována ve dvou kategoriích:
1. Implementace ve vlastní firmě (Řešení ve vlastní firmě) - přihlašuje provozovatel
2. Integrátor (Produkt pro koncové zákazníky) - přihlašuje autor řešení, poskytovatel služeb nebo systémový integrátor. Autor nebo poskytovatel řešení musí doložit referenci u konkrétního provozovatele.

V každé kategorii vybere odborná porota dva vítěze – jednoho za Česko a jednoho za Slovensko, ze kterých vybere jednoho celkového vítěze Ceny za Průmysl 4.0 za rok 2024.

Přihlášky s popisem projektu posílejte prostřednictvím formuláře zde.

DO KDY JE TŘEBA PROJEKTY PŘIHLÁSIT

Uzávěrka přihlášek do soutěže pro rok 2024 je 31. července 2024.

KDE SE BUDOU VÝSLEDKY VYHLAŠOVAT

Svaz průmyslu společně se SAPIE vyhlásí nejlepší projekty na společné prestižní akci v Brně v září 2024. Ocenění získají projekty a řešení, která vybere odborná porota. Předání ocenění nejlepším projektům proběhne za přítomnosti zástupců vlády a špiček v oboru. Prostor bude také na veřejnou prezentaci oceněných řešení.

kategorie Aktuálně
zpět