SP ČR a VŠE: Firmy jsou na euro připravené

Svaz průmyslu a Vysoká škola ekonomická v Praze uspořádali ve čtvrtek 23. 5. konferenci „Euro očima českého businessu“. Akce propojila odborný a praktický pohled na přijetí eura v Česku, představila konkrétní aspekty přechodu na jednotnou evropskou měnu, ale i stávající praxi českých podnikatelů. Právě firmy mají o výhodách eura jasno. Řada z nich s jednotnou evropskou měnou už pracuje, berou si v ní úvěry nebo platí dodavatelům. Reálná ekonomika prochází již teď eurizací a bude se integrovat stále hlouběji.

Konference euro 1

Konferenci „Euro očima českého businessu“ uspořádali Svaz průmyslu a dopravy ČR a Vysoká škola ekonomická v Praze u příležitosti výročí 20 let členství v EU. Akce nastínila postupnou konvergenci naší ekonomiky a kroky k přijetí eura, například navázání kurzu české koruny na jednotnou měnu nebo vstup do společné bankovní unie. Unikátnost konference spočívala v propojení čistě makroekonomického pohledu s každodenní praxí českých firem.

Konference euro 2

Helena Horská, hlavní ekonomka Raiffeseinbank a členka NERVu, představila dosavadní konvergenci české ekonomiky v evropském prostoru. Během uplynulých let se Česko přiblížilo úrovni průměru EU z pohledu životní úrovně, HDP na hlavu, ale také i cenové hladiny. Určitou překážkou poslední doby je ale snížení konkurenceschopnosti Česka vlivem nárůstu cen energie a mj. i vyšších mezd. Tuzemské hospodářství a firmy jsou tedy postaveny před výzvu, jak nastartovat svůj další růst. Přijetí eura samo o sobě nevyřeší problémy naší ekonomiky, avšak je další výzvou a impulsem, který by mohl snížit transakční náklady českých firem a podpořit investice.

Konference euro 3

Luboš Komárek, ředitel odboru vnějších ekonomických vztahů ČNB, dále navázal konstatováním, že Česko se ze zemí Visegrádské čtyřky nejvíce přiblížilo průměru EU. Celý region je také výrazně orientován na obchod v rámci EU – česká a slovenská ekonomika se dokonce ocitá mezi zeměmi s nejvyšší ekonomickou provázaností s jednotným trhem. Otázka vstupu do eurozóny se tedy logicky nabízí.

PŘECHOD NA EURO BY FIRMÁM ZMENŠIL ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽ

Druhá část konference se pak zaměřila na každodenní praxi firem. Ta svědčí již nyní o postupné eurizaci celého hospodářství. Podíl eurových úvěrů na celkovém financování (nefinančních) podniků přesáhl polovinu a ve zpracovatelském průmyslu dosahuje dvou třetin. Podniky používají dobrovolně euro i v rámci tuzemských transakcí (cca 10 – 20 %), protože v zemích eurozóny mají rozhodující část dodavatelů i odběratelů. Na konferenci o této realitě mluvili zástupci firem Beneš a Lát, LIKO-S nebo např. Sigma Group. Představitelé zmíněných podniků se ve svém byznysu musí potýkat s pravidelným přepočítáním měnových transakcí a účetních výkazů, nemluvě o nutnosti vypořádat se s výkyvy měnového kurzu a s tím spojenými dopady do cenových nabídek či rozhodování o investicích. Jednotná měna by tak firmám v Česku řadu administrativních překážek odstranila.

Konference euro 5

Díky přítomnosti představitele slovenské firmy OLD Herold jsme si připomněli i slovenskou zkušenost s přechodem na euro. Naši sousedé zavedli evropskou měnu již v předminulé dekádě, neboť využili příznivé atmosféry v EU, ale i mezi vlastními občany. Slovenská ekonomika rychle zvládla počáteční transformaci a nyní je plnohodnotným členem měnové zóny.

Případný přechod Česka na euro by mohl být ještě snazší, neboť reálná ekonomika je s našimi partnery čím dál hlouběji integrovaná. I pokud si tuzemsko ponechá českou korunu, tato integrace bude v čase dále probíhat, např. přes vnitřní transakce firem.

Konference euro 4

Prezentaci Heleny Horské si můžete stáhnout zde.
Prezentaci Luboše Komárka si můžete stáhnout zde.
Prezentaci Radka Špicara a Pavla Drobila si můžete stáhnout zde.

Fotogalerii z konference si můžete prohlédnout zde.

 

kategorie Aktuálně
zpět