Mise Svazu průmyslu odletěla do Severní Makedonie a Srbska

Podnikatelská mise Svazu průmyslu a dopravy ČR odletěla do Severní Makedonie a Srbska. Pětadvacetičlenná mise, kterou povede prezident SP ČR Jaroslav Hanák, doprovodí na zahraniční cestě zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, ministryni Martu Novákovou, která se k delegaci připojí v Srbsku a vedoucího delegace náměstka Evžena Muřického. V obou zemích své obchodní příležitosti projedná 18 firem, ke kterým se na program v Srbsku připojí další tři. Účastníci mise působí například v oblasti vodního a odpadového hospodářství, ochrany životního prostředí, strojírenství, energetiky, dopravy, dopravní techniky a infrastruktury, elektrotechniky, potravinářství ale i personálních, bankovních a finančních služeb.

„Význam trhu zemí Balkánského poloostrova pro české hospodářství každoročně roste. Díky jejich snaze přistoupit do Evropské unie se zde pro české firmy otevírá mnoho obchodních příležitostí. Mohou se díky tomu podílet na modernizaci různých odvětví v obou zemích,“ říká Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Vyjednávání o vstupu obou zemí do EU se dostaly do další fáze. Země musí splňovat unijní pravidla v různých oblastech. Potřebují modernizovat energetický trh, obnovit stávající a vybudovat nové elektrárny. Zaměřit se musí na ochranu životního prostředí, která je již několik let opomíjena. V Srbsku a Severní Makedonii je velký nedostatek čistíren odpadních vod všech velikostí, a právě české firmy mají požadované technologie i zkušenosti v této oblasti. Neméně důležité jsou odvětví zemědělství a zemědělské techniky, dopravní infrastruktura a mnoho dalších.

VODOHOSPODÁŘSTVÍ A ENERGETIKA HRAJÍ PRIM

Hlavně v Severní Makedonii je energetika dosud velmi závislá na uhlí. České firmy, které odjíždí na podnikatelskou misi SP ČR, mají mnoho zkušeností a nepostradatelné know-how z oblasti výstavby elektráren nebo výroby a dodávky důlních technologií, které mohou nabídnout severomakedonským partnerům. Vodohospodářství je další důležitá oblast, která vyžaduje v obou zemích velkou modernizaci. České firmy mohou zajistit dodávky zařízení i projektování.

"Zabýváme se projekty v oblasti vodního hospodářství. V Srbsku jsme například realizovali optimalizaci zásobování pitnou vodou v obci Bela Crkva. Oblast vodního hospodářství na Balkáně nabízí řadu příležitostí. Tamní infrastruktura je velmi podfinancovaná a vyžaduje modernizaci," uvádí Jan Scherling, finanční ředitel společnosti VODNÍ ZDROJE, a.s.

V obou zemích jsou pro firmy připravena podnikatelská fóra. V Severní Makedonii se ho zúčastní asi 100 firem. Během Česko-severomakedonského podnikatelského fóra Svaz průmyslu a dopravy ČR podepíše Memorandum o spolupráci se Svazem obchodních komor Severní Makedonie. České podniky budou mít možnost v obou zemích jednat se svými protějšky během B2B jednání. To je příležitost pro nové kontakty, ale například i pro firmy, které na Balkáně již obchodují. Díky tomu mohou rozšířit své působení v regionu.

"Na Balkáně působíme již dlouho. Máme rozpracované zajímavé obchodní případy v Srbsku, Chorvatsku a Slovinsku. Severní Makedonie je pro nás nový trh, kam bychom rádi naše aktivity rozšířili. Našimi typickými zákazníky jsou firmy, které do výroby zavádějí nové stroje, technologie a výrobní linky. Velký potenciál vidíme v železničním a vojenském průmyslu," říká Milan Pohanka, vedoucí prodejce ve společnosti Strojimport.

OBCHODNÍ VZTAHY S OBĚMA ZEMĚMI SE V POSLEDNÍCH LETECH DYNAMICKY ROZVÍJÍ

Především v posledních třech letech roste vzájemná obchodní výměna mezi Českou republikou a Severní Makedonií. Obrat vzájemné výměny v minulém roce činil téměř 365 milionu EUR. Česká republika do Severní Makedonie vyváží především chemické výrobky, elektrické nebo strojní zařízení, oděvy nebo železo. Severomakedonské podniky do Česka dováží perly a drahé kameny, oleje a minerální paliva, vozidla nebo keramické výrobky.

Srbsko je největší ekonomickou mocností regionu západního Balkánu. Díky své geografické poloze je mnohými zahraničními investory nazýváno „křižovatkou Balkánu“ mezi Tureckem a západní Evropou. V posledních letech prošlo rychlým politickým i ekonomickým vývojem a vybudovalo si důvěru investorů. Pro české podniky se stalo atraktivním místem pro exportní a investiční příležitosti. O tom svědčí i obrat vzájemného obchodu, který se za posledních pět let zvýšil o 60 %. V roce 2018 překročil hranici 1 mld. EUR. Česká republika je nyní čtvrtým nejvýznamnějším investorem v zemi.

Do Srbska české podniky exportují stroje a dopravní prostředky, potraviny a živá zvířata, chemikálie nebo průmyslové spotřební zboží. Naproti tomu Srbsko do Česka dováží stroje, tržní výrobky, chemikálie nebo minerální paliva.

PODNIKATELSKÉ MISE SP ČR V LETOŠNÍM ROCE

Podnikatelská mise do Severní Makedonie a Srbska je letošní čtvrtou zahraniční cestou Svazu průmyslu a dopravy ČR. V nejbližší době připravuje další čtyři delegace. Začátkem dubna doprovodí ministra životního prostředí Richarda Brabce do Peru a Kolumbie a ministryni průmyslu a obchodu Martu Novákovou do Kyrgystánu a Uzbekistánu. V průběhu května se podnikatelé se Svazem průmyslu připojí na zahraniční cesty k předsedovi PSP Radkovi Vondráčkovi do Ázerbajdžánu a k ministryni průmyslu a obchodu Martě Novákové do Myanmaru.

 

Mise Makedonie a Srbsko 2019

15 fotografií Vstupte
Tereza Řezníčková
/
kategorie Tiskové zprávy
zpět