ABAS IPS Management s.r.o.

Českobratrská 692/15
Moravská Ostrava
702 00 Ostrava
IČO: 25842811
DIČ: CZ25842811
Tel.: +420 601 091 072

Další podrobné informace pouze pro členy Svazu

Přístup do neveřejné části Pouze pro členy svazu

Pokud uvedené údaje neodpovídají skutečnosti, prosím, obraťte se na správce členské základny prostřednictvím emailu: lcechova@spcr.cz

zpět