CENIA, česká informační agentura životního prostředí

Vršovická 1442/65
Vršovice
100 00 Praha
IČO: 45249130
Členství ve sdruženích
Asociace výzkumných organizací, z.s.

Další podrobné informace pouze pro členy Svazu

Přístup do neveřejné části Pouze pro členy svazu

Pokud uvedené údaje neodpovídají skutečnosti, prosím, obraťte se na správce členské základny prostřednictvím emailu: lcechova@spcr.cz

zpět