ALUMETALL CZ s.r.o.

Ing. Fr. Janečka 595
Týnec nad Sázavou
257 41 Týnec nad Sázavou
IČO: 27935850
DIČ: CZ27935850
Členství ve sdruženích
Svaz sléváren České republiky

Další podrobné informace pouze pro členy Svazu

Přístup do neveřejné části Pouze pro členy svazu

Pokud uvedené údaje neodpovídají skutečnosti, prosím, obraťte se na správce členské základny prostřednictvím emailu: lcechova@spcr.cz

zpět