Ingstav OSTRAVA s.r.o.

Vratimovská 624/11
Kunčičky
718 00 Ostrava
IČO: 02184150
DIČ: CZ02184150
Členství ve sdruženích
Český plynárenský svaz

Další podrobné informace pouze pro členy Svazu

Přístup do neveřejné části Pouze pro členy svazu

Pokud uvedené údaje neodpovídají skutečnosti, prosím, obraťte se na správce členské základny prostřednictvím emailu: lcechova@spcr.cz

zpět