Jmenný seznam kontaktů

Jméno / Oddělení EMAIL TELEFON / MOBIL
Mgr. Tereza Hejlová
Sekce zaměstnavatelská
thejlova@spcr.cz 225 279 303
Mgr. Lucie Hennebergová
Finanční úsek
lhennebergova@spcr.cz 225 279 804
JUDr. Jitka Hlaváčková
Poradci
jhlavackova@spcr.cz 225 279 408
Mgr. Tomáš Hodač
Sekce mezinárodních vztahů
thodac@spcr.cz 225 279 406
739 234 773
Petr Holica
Moravskoslezský a Zlínský kraj
pholica@spcr.cz 733 643 510
Mgr. Miroslav Horký
Sekce zaměstnavatelská
mhorky@spcr.cz 225 279 304
Mgr. Anna Hroudová
Útvar digitální ekonomiky a technologií
ahroudova@spcr.cz 225 279 202
Hana Hrubešová
Finanční úsek
hhrubesova@spcr.cz 225 279 804
Petra Ježková
Kancelář prezidenta a generální ředitelky
pjezkova@spcr.cz 225 279 101
Ing. Kateřina Kalužová
Útvar digitální ekonomiky a technologií
kkaluzova@spcr.cz 225 279 202
Jana Klikošová
Kancelář prezidenta a generální ředitelky
jklikosova@spcr.cz 225 279 004
Mgr. Richard Koubek
Olomoucký a Pardubický kraj
rkoubek@spcr.cz 733 643 511
Ing. Bc. Martina Kroupová
Sekce zaměstnavatelská
mkroupova@spcr.cz 225 279 816, 605 167 995
603 459 521
Ing. Dagmar Kuchtová
Výkonný aparát
dkuchtova@spcr.cz 225 279 101
Michal Lehký
Plzeňský, Jihočeský a Karlovarský kraj
mlehky@spcr.cz 734 393 675