Jmenný seznam kontaktů

Jméno / Oddělení EMAIL TELEFON / MOBIL
JUDr. Jitka Hejduková, CSc.
Poradci
jhejdukova@spcr.cz 225 279 301
Mgr. Tereza Hejlová
Sekce zaměstnavatelská
thejlova@spcr.cz 225 279 303
Mgr. Lucie Hennebergová
Finanční úsek
lhennebergova@spcr.cz 225 279 804
JUDr. Jitka Hlaváčková
Poradci
jhlavackova@spcr.cz 225 279 408
Petr Holica
Moravskoslezský a Zlínský kraj
pholica@spcr.cz 733 643 510
Mgr. Anna Hroudová
Útvar digitální ekonomiky a technologií
ahroudova@spcr.cz 225 279 202
Hana Hrubešová
Finanční úsek
hhrubesova@spcr.cz 225 279 804
Petra Ježková
Kancelář prezidenta a generální ředitelky
pjezkova@spcr.cz 225 279 101
Mgr. Kateřina Jungbauerová
Sekce komunikace
kjungbauerova@spcr.cz 225 279 501
731 829 128
Ing. Kateřina Kalužová
Útvar digitální ekonomiky a technologií
kkaluzova@spcr.cz 225 279 202
Ing. Milan Klempíř
Sekce hospodářské politiky
mklempir@spcr.cz 225 279 206
Jana Klikošová
Kancelář prezidenta a generální ředitelky
jklikosova@spcr.cz 225 279 004
Mgr. Richard Koubek
Olomoucký a Pardubický kraj
rkoubek@spcr.cz 733 643 511
Ing. Bc. Martina Kroupová
Sekce zaměstnavatelská
mkroupova@spcr.cz 225 279 305
605 167 995
Ing. Dagmar Kuchtová
Sekretariát
dkuchtova@spcr.cz 225 279 101