Jmenný seznam kontaktů

Jméno / Oddělení EMAIL TELEFON / MOBIL
Mgr. Tereza Hejlová
Sekce zaměstnavatelská
thejlova@spcr.cz 225 279 303
Mgr. Lucie Hennebergová
Finanční úsek
lhennebergova@spcr.cz 225 279 804
JUDr. Jitka Hlaváčková
Sekce zaměstnavatelská
jhlavackova@spcr.cz 225 279 408
Mgr. Tomáš Hodač
Sekce mezinárodních vztahů
thodac@spcr.cz 225 279 406
739 234 773
Petr Holica
Moravskoslezský a Zlínský kraj
pholica@spcr.cz 733 643 510
Hana Hrubešová
Finanční úsek
hhrubesova@spcr.cz 225 279 804
Petra Ježková
Kancelář prezidenta a generální ředitelky
pjezkova@spcr.cz 225 279 101
Ing. Kateřina Kalužová
Sekce hospodářské politiky
kkaluzova@spcr.cz 225 279 202
Jana Klikošová
Kancelář prezidenta a generální ředitelky
jklikosova@spcr.cz 225 279 004
Mgr. Richard Koubek
Olomoucký a Pardubický kraj
rkoubek@spcr.cz 733 643 511
Ing. Bc. Martina Kroupová
Praha, Středočeský a Ústecký kraj
mkroupova@spcr.cz 225 279 305
603 459 521
Ing. Bc. Martina Kroupová
Sekce zaměstnavatelská
mkroupova@spcr.cz 225 279 305
603 459 521
Ing. Dagmar Kuchtová
Výkonný aparát
dkuchtova@spcr.cz 225 279 101
Michal Lehký
Plzeňský, Jihočeský a Karlovarský kraj
mlehky@spcr.cz 734 393 675
Lukáš Martin, MA
Sekce mezinárodních vztahů
lmartin@spcr.cz 225 279 401
720 358 840