Jmenný seznam kontaktů

Jméno / Oddělení EMAIL TELEFON / MOBIL
Miroslav Hažer, MSc, MBA
Sekce vnějších vztahů
mhazer@spcr.cz 225 279 503
Miroslav Hažer, MSc, MBA
Zahraniční vztahy, podnikatelské mise a akce SP ČR
mhazer@spcr.cz 225 279 503
Miroslav Hažer, MSc, MBA
Komunikace
mhazer@spcr.cz 225 279 503
JUDr. Jitka Hejduková, CSc.
Poradci
jhejdukova@spcr.cz 225 279 301
Mgr. Tereza Hejlová, MBA
Sekce zaměstnavatelská
thejlova@spcr.cz 225 279 303
Mgr. Lucie Hennebergová
Finanční úsek
lhennebergova@spcr.cz 225 279 804
JUDr. Jitka Hlaváčková
Poradci
jhlavackova@spcr.cz 225 279 408
Petr Holica
Moravskoslezský a Zlínský kraj
pholica@spcr.cz 733 643 510
Mgr. Anna Hroudová
Sekce digitální ekonomiky a technologií
ahroudova@spcr.cz 225 279 202
Hana Hrubešová
Finanční úsek
hhrubesova@spcr.cz 225 279 804
Ing. Ivana Javorová
Zahraniční vztahy, podnikatelské mise a akce SP ČR
ijavorova@spcr.cz
Petra Ježková
Kancelář prezidenta a generální ředitelky
pjezkova@spcr.cz 225 279 101
Dominik Joza
Zahraniční vztahy, podnikatelské mise a akce SP ČR
djoza@spcr.cz
Mgr. Kateřina Jungbauerová
Komunikace
kjungbauerova@spcr.cz 225 279 501
731 829 128
Ing. Kateřina Kalužová
Sekce digitální ekonomiky a technologií
kkaluzova@spcr.cz 225 279 202