Jmenný seznam kontaktů

Jméno / Oddělení EMAIL TELEFON / MOBIL
JUDr. Jitka Hejduková, CSc.
Poradkyně
jhejdukova@spcr.cz 225 279 301
Mgr. Tereza Hejlová, MBA
Sekce zaměstnavatelská
thejlova@spcr.cz 225 279 303
Mgr. Lucie Hennebergová
Finanční úsek
lhennebergova@spcr.cz 225 279 804
JUDr. Jitka Hlaváčková
Poradkyně
jhlavackova@spcr.cz 225 279 408
Ing. Petr Holica
Sekce regionálních zastoupení
pholica@spcr.cz 733 643 510
Mgr. Anna Hroudová
Sekce digitální ekonomiky a technologií
ahroudova@spcr.cz 225 279 202
Hana Hrubešová
Finanční úsek
hhrubesova@spcr.cz 225 279 804
Ing. Ivana Javorová
Zahraniční vztahy, podnikatelské mise a akce SP ČR
ijavorova@spcr.cz 225 279 402
Petra Ježková
Kancelář prezidenta a generálního ředitele
pjezkova@spcr.cz 225 279 101
Bc. Dominik Joza
Zahraniční vztahy, podnikatelské mise a akce SP ČR
djoza@spcr.cz 733 126 501
Ing. Kateřina Kalužová
Sekce digitální ekonomiky a technologií
kkaluzova@spcr.cz 225 279 202
Ing. Milan Klempíř
Sekce hospodářské politiky
mklempir@spcr.cz 225 279 206
Jana Klikošová
Kancelář prezidenta a generálního ředitele
jklikosova@spcr.cz 225 279 104
Mgr. Richard Koubek
Olomoucký a Pardubický kraj
rkoubek@spcr.cz 733 643 511
Ing. Bc. Martina Kroupová, MBA
Sekce zaměstnavatelská
mkroupova@spcr.cz 225 279 305
605 167 995