Jmenný seznam kontaktů

Jméno / Oddělení EMAIL TELEFON / MOBIL
Lukáš Martin, MA
Sekce mezinárodních vztahů
lmartin@spcr.cz 225 279 401
720 358 840
Ing. Bohumil Mužík
Sekce zaměstnavatelská
bmuzik@spcr.cz 225 279 302
733 643 514
Mgr. Anna Novotná Perlínová
Sekce hospodářské politiky
anovotna@spcr.cz 225 279 202
Mgr. Anna Novotná Perlínová
Útvar digitální ekonomiky a technologií
anovotna@spcr.cz 225 279 202
Ing. Jan Proksch
Sekce hospodářské politiky
jproksch@spcr.cz 225 279 205
Ing. Miloš Rathouský
Sekce zaměstnavatelská
mrathousky@spcr.cz 225 279 801
Mgr. Václav Rokyta
Sekce komunikace
vrokyta@spcr.cz 225 279 504
Mgr. Olga Rozsívalová
Sekce mezinárodních vztahů
orozsivalova@spcr.cz 225 279 407
Mgr. Tereza Řezníčková
Sekce komunikace
treznickova@spcr.cz 225 279 505
Lenka Sedláčková
Královéhradecký a Liberecký kraj
lsedlackova@spcr.cz 731 829 128, 225 279 881
Bc. Andrea Sedláčková
Sekce zaměstnavatelská
asedlackova@spcr.cz 225 279 809
731 411 180
Ing. Alice Sládková
Finanční úsek
asladkova@spcr.cz 225 279 802
Ing. Jan Stuchlík
Sekce komunikace
jstuchlik@spcr.cz 225 279 506
Ing. Jaroslav Suchý
Sekce hospodářské politiky
jsuchy@spcr.cz
724 809 545
Ing. Jan Šebesta
Sekce hospodářské politiky
jsebesta@spcr.cz 225 279 201