Kancelář SP ČR v Bruselu

SP ČR je od roku 1993 členem  BusinessEurope, Konfederace evropského podnikání. BusinessEurope je pro nás určující organizací pro vytváření vlastních „evropských“ strategií a platformou, kde aktivně prosazujeme zájmy českých zaměstnavatelů a podnikatelů a hledáme konsenzus s ostatními evropskými zaměstnavatelskými svazy. BusinessEurope je největším a nejsilnějším podnikatelským lobby vůči evropským institucím a dalším organizacím a lídrem zaměstnavatelů v evropském sociálním dialogu. Členství je pro nás nejpřímější a nejefektivnější cestou, jak ovlivňovat vývoj iniciativ, politik a legislativních i nelegislativních opatření Evropské komise v samém zárodku.

SP ČR zřídil v Bruselu svoji kancelář, kterou vede stálá delegátka SP ČR při BusinessEurope. Prostřednictvím BusinessEurope a bruselské kanceláře SP ČR usiluje o co nejpříznivější nastavení přijímaných legislativních a nelegislativních opatření na úrovni EU, které mají výrazný vliv na utváření tuzemského podnikatelského prostředí a konkurenceschopnost našich firem, a to v oblasti ekonomických, finančních, mezinárodních, právních, průmyslových a sociálních záležitostí a vnitřního trhu. Stálá delegátka přímo v Bruselu, centru evropského politického dění, prosazuje a hájí pozice SP ČR a jeho členů při BusinessEurope a u evropských institucí. Ve spolupráci s odborníky a expertními pracovními skupinami SP ČR koordinuje výměnu informací a přispívá k tomu, aby byl hlas českého byznysu slyšen na evropské úrovni.

Ing. Jana Hartman Radová
Ing. Jana Hartman Radová
vedoucí kanceláře/stálá delegátka u BusinessEurope

Rue de la Science 15
1000 Brussels, Belgium

Tel.: +32 495 784 952
jradova@spcr.cz

zpět