Poradci

Právník, poradce GŘ zpracovává podklady a připomínky k navrhovaným legislativním či koncepčním materiálům na národní i evropské úrovni v oblastech obecné legislativy, například k občanskému zákoníku, zákonu o obchodních korporacích, registru smluv, hromadným žalobám, whistleblowingu, lobbingu nebo k veřejným zakázkám. Dále odborně řeší boj s korupcí, soudní, insolvenční a exekuční řízení či snižování administrativní zátěže.

Svou činnost opírá o expertní týmy a pracovní skupiny a zpětnou vazbu získává od zástupců nejen členských firem.

Oblasti, na kterých pracuje:

 Právní infoservis  Právo  Legislativa
 Projekty  Veřejné zakázky  Stanoviska
Zaměstnávání odsouzených    
Ing. Vladimíra Drbalová
poradkyně prezidenta a GŘ pro mezinárodní organizace a EU

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

Tel.: 225 279 601
vdrbalova@spcr.cz

JUDr. Jitka Hejduková, CSc.
Poradkyně generální ředitelky pro pracovněprávní vztahy

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

Tel.: 225 279 301
jhejdukova@spcr.cz

JUDr. Jitka Hlaváčková
právník, poradce generální ředitelky

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

Tel.: 225 279 408
jhlavackova@spcr.cz

zpět