ILO: Mezinárodní organizace práce (Ženeva)

Mezinárodní konference práce (MKP)

Ing. Vladimíra Drbalová
poradkyně pro mezinárodní a EU sociální záležitosti

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

Tel.: 225 279 601
vdrbalova@spcr.cz

zpět