Tematicky ojedinělá konference Etika 2018 se po roce opět uskuteční v Šumperku

Etika v každodenním podnikatelském rozhodování bude ústředním tématem 2. ročníku celostátní konference ETIKA 2018, která proběhne 20. – 21. září 2018 v Šumperku. Aktuálně připravovaný ročník se svým pojetím snaží reagovat i na některé neblahé tendence ve společnosti. Zváni jsou zástupci firem, kteří chtějí načerpat inspiraci a podělit se o své zkušenosti. Do organizace akce se zapojilo i regionální zastoupení Svazu v Olomouckém kraji. 

 

Etika a její role v našich životech

Letošní ročník se zaměří na roli etiky v každodenním manažerském rozhodování. Účastníci se budou zamýšlet nad na vnímáním etiky, jejími kritérii a jejím praktickém uplatňování ve firemní kultuře. Předmětem diskuze budou také zdroje motivace a inspirace při uplatňování etiky. V neposlední řadě se účastníci zamyslí nad mezigenerační výměnou zkušeností v oblasti etiky a nad výchovně vzdělávacími procesy. Stranou nezůstane ani role etiky ve vztahu ke kvalitě života a při obnovování důvěry ve veřejné instituce a politiku obecně, což je aktuální vzhledem k současné polarizaci společnosti.

 

Hlavním cílem konference je vzájemný dialog a inspirace
Na konferenci budete moct sdílet zkušenosti se špičkovými manažery, odborníky, pedagogy, ale také studenty středních škol. Právě přítomnost studentů a jejich pedagogů má přímou vazbu na mnohá diskutovaná témata.

 

Konference by měla rovněž prezentovat příklady dobré praxe při rozhodování etických dilemat a měla by poskytnout inspiraci ve snaze kultivovat podnikatelské, vzdělávací, sociální a veřejné prostředí, tedy sfér, které se vzájemné prolínají, ovlivňují a navzájem potřebují.

 

Organizační zajištění konference příkladem aktivního přístupu členské firmy SPČR
Hlavním organizátorem a hostitelem ETIKY 2018 je společnost SHM, s.r.o. se sídlem v Šumperku, členská firma Svazu průmyslu a dopravy ČR, jež je krom svých produktů a služeb světové úrovně známa rozvinutou společenskou odpovědností a vysokou firemní kulturou.

 

Na přípravě konference dále spolupracuje Etické fórum ČR, Česká manažerská asociace, Město Šumperk, Svaz průmyslu a dopravy ČR a další šumperská společnost Dormer Pramet, s.r.o.

 

Aktuální informace k připravované konferenci najdete na stránkách společnosti SHM zde: http://shm-cz.cz/predstaveni-spolecnosti-shm/akce/. Aktualizované informace ke konferenci budeme zveřejňovat i zde na stránkách SPČR v rubrice Svaz v regionech.

Petra Švajdová
/
kategorie Svaz v regionech
zpět