Živá knihovna povolání oslovila i žáky z Ústeckého kraje

Živé knihovny povolání v Děčíně a v Rumburku navštívilo na 900 žáků posledních ročníků ZŠ. Firmy dětem představily různé profese, aby měly snažší rozhodování o svém dalším studiu. 

DSC01637

V DĚČÍNĚ SI ŽÁCI VYZKOUŠELI PROGRAMOVAT CNC STROJE

V OC Pivovar v Děčíně se žáci u firmy Chart Ferox seznámili s prací konstruktéra a shlédli ukázky programování v AutCadu. Společnost RYKO jim ukázala povinnosti mistra výroby. Constellium Extrusions Děčín představilo práci technologa a údržbáře mechatronika.

WEFA Bohemia prezentovala profesi programátora CNC strojů a konstruktéra 3D modelů. S použitím originálních programů firma na stanovišti simulovala činnosti programování CNC obráběcích strojů a 3D modelování. Žáci si vyzkoušeli ovládaní programů3D myši. Díky tomu viděli a osahali si skutečný výsledek této práce. A to jak lisovací nástroj, tak i grafitovou elektrodu, která slouží jako jeden z výrobních prostředků. Aby měly děti úplnou představu o celém procesu, měla firma připravený na ukázku i konečný produkt, hliníkový profil, pro jehož vylisovaní byl použit náš nástroj.

Firma Karned Tools odprezentovala profesi obráběče kovů. Názorná ukázka práce na reálném kovoobráběcím soustruhu, kdy pracovníkovi pod rukama z obyčejné hliníkové tyče vznikaly dílce a matice přesně podle výkresové dokumentace, žáky velmi zaujala. Pro zajímavost se poté mohli podívat, jak konstruktéři pomocí profesionálního 3D skeneru dokážou převést libovolný hmotný předmět do počítačového 3D modelu.

Zajímavá byla pro studenty i práce strojvedoucího a dispečera vlakové dopravy u společnosti Advanced World Transport či výpravčího a mistra tratí u Správa železniční dopravní cesty. Práci elektrikáře silnoproudu si vyzkoušeli u společnosti ČEZ a ČEZ Distribuce a děvčatům se nejvíce líbilo představení povolání praktické sestry z Krajské zdravotní.

PRÁCI NOŽÍŘE I STROJNÍHO MECHANIKA SI VYZKOUŠELI STUDENTI Z RUMBURKU

V DK Střelnici v Rumburku představila firma TOS Varnsdorf profesi elektromechanika a obráběče kovů pomocí modelu obráběcího stroje. Práci svářeče si mohli vyzkoušet na simulátoru sváření u firmy BENTELER Automotive Rumburk.

Nejen děvčata zaujala práce praktické sestry Lužické nemocnice a polikliniky. Studenti si na tomto stanovišti prohlédli zdravotnické zařízení a nástroje a vyzkoušeli si resuscitaci.

Firma TOPOS nechala děti pracovat v počítačových programech, které ke své práci používá konstruktér. Nožíř z firmy MIKOV představil sortiment firmy a názorně ukázal broušení čepelí na stolní brusce. S prací lesníka a lesního mechanizátora seznámila žáky firma UNILES. EWM HIGHTEC WELDING přiblížil práci elektrikáře-slaboproud. Poutavě o své práci pohovořil i strojní mechanik ze společnosti HAAS + SOHN Rukov.

S prezentacemi nezůstaly pozadu ani střední školy, které lákaly děti ke studiu, a to Střední zdravotnická škola a obchodní akademie Rumburk, Střední průmyslová škola TOS Varnsdorf, Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov, Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie Rumburk, VOŠ, SPŠ a SOŠ služeb a cestovního ruchu Varnsdorf a Gymnázium Rumburk.

Během Živé knihovny v Rumburku si žáci zasoutěžili o hodnotné ceny. Pořadatelé pro ně připravili speciální kvíz, který každý žák obdržel při příchodu. Výherci byli slosování za všechny správně zodpovězené otázky. Ty měly děti, které dávaly dobrý pozor na všech stanovištích. 

Partnery akce byl Úřad práce ČR, Město Děčín, Město Rumburk, Místní akční skupina Labské skály, Místní akční skupina Český Sever, Ústecký kraj a CzechInvest.

Naděžda Vojtíšková
/
kategorie Svaz v regionech
zpět