Bezpečnost práce je úkolem vedení firem, upozornil seminář

Jak motivovat zaměstnance, aby dodržovali předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)? „V první řadě lidé směřují ke krátkodobému uspokojení. Jestliže máme mít vliv na chování nebo je chceme změnit, je nutné vzít to v úvahu,” vysvětlila přednášející Ivana Slováčková ze společnosti Kirschstein & Partner.

BOZP je podle ní především záležitostí vedení firem a měla by být řízena velmi direktivně. „Každý vedoucí zodpovídá za svou oblast odpovědnosti. Musí tedy prosazovat své požadavky,“ uvedla.

Na druhé straně pracovníci musejí podle Ivany Slováčkové dodržovat pokyny nadřízených a pokud je to možné, odstraňovat slabá místa bezpečnosti práce nebo vedoucí na tyto slabé stránky upozornit.

Účastníci semináře Psychologie bezpečnosti práce získali základní poznatky z psychologie a seznámili se s tím, jaký vliv mají na chování lidí v oblasti BOZP. K hlavním tématům semináře patřily principy chování, typy lidského jednání, vnímání nebezpečí, motivace pracovníků k dodržování předpisů a další.

Seminář Psychologie bezpečnosti práce uspořádal 6. března v Ostravě Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) v rámci projektu "Udržitelnost sociálního dialogu".

-eve-

esf_eu_oplzz_podpora-01

Gbelec Ondřej
/
kategorie Svaz v regionech
zpět