Průmysl je inovativní

Na takovém závěru se shodli zástupci členských firem Svazu v Moravskoslezském kraji během svého setkání, které proběhlo 27.2.  v ostravském hotelu Park Inn. Partnerem setkání byla společnost Dalkia Česká republika.

Vyhodnotit činnost Svazu od posledního setkání s členskou základnou v regionu loni na jaře a prodiskutovat palčivé otázky regionu i jednotlivých firem, takový byl účel setkání, které inicioval viceprezident Svazu Jan Rafaj, kterého doplnili generální ředitel Zdeněk Liška, zástupkyně generálního ředitele a ředitelka sekce mezinárodních vztahů Dagmar Kuchtová a regionální manažer Svazu Petr Holica.

Jako hlavní témata setkání byly vyzdviženy ekonomická diplomacie a podpora exportu ze strany Svazu, energetika, technické školství a aktuální situace a další směřování Moravskoslezského kraje.

Představitelé firem ocenili  pomoc   Svazu s hledáním nových obchodních příležitostí při podnikatelských misích i incomingových akcích zahraničních partnerů. Jako jednoznačně pozitivní krok pro průmysl, který je tahounem českého exportu byla oceněna dohoda mezi MPO a MZV, po které Svaz dlouho volal a která pomůže sladit činnost obou resortů při hájení českých ekonomických zájmů. Dagmar Kuchtová v této souvislosti také upozornila, že na své mise brzy vyrazí první vedoucí zahraničních kanceláří MPO, na jejichž výběru se Svaz podílel. „Snažili jsme se vybírat lidi z podnikové praxe, kteří mají s exportem zkušenosti a věříme, že budou odvádět dobrou práci“, sdělila Dagmar Kuchtová.

Na setkání se opět otevřela rovněž otázka podpory obnovitelných zdrojů energie. Svazu se loni podařilo prosadit zastropování příspěvků za OZE na částce 495 kč/MWh. „Není to pro konec naší práce, připravujeme materiál, který umožní přijmout takovou podporu OZE, která nebude likvidační pro konkurenční boj českých firem na globálním trhu a zároveň bude v souladu s EU“ zmínil viceprezident Svazu pro energetiku a životní prostředí Jan Rafaj, který chce dokončovaný materiál co nejdříve představit vládě.

Debata se nevyhnula ani dalšímu velkému tématu podniků, a sice technickému vzdělávání na všech stupních.  Firmy mají zájem na obnovení polytechnické výchovy ve školách nebo školkách, aby si děti osvojily technické dovednosti v již raném věku. „Souhlasím s názorem, že tyto dovednosti si musí děti osvojit, co nejdřív, aby se mohly později technicky rozvíjet dál“ řekl ředitel společnosti PF Plasty Miroslav Stančík. Neméně důležitá je pro průmysl podpora matematiky. „Myslím, že v Moravskoslezském  kraji nacházejí projekty na podporu matematiky velmi dobré přijeti“ vyzdvihl aktivity partnerů v regionu generální ředitel Zdeněk Liška, který zmínil projekt Matematika s chutí. V regionu proběhl také Moravskoslezský matematický šampionát s tématem průmyslu a členové Svazu se zapojili do podpory  Matematické olympiády. Jako červená nit se všemi podobnými diskusemi nese problém neprovázanosti vzdělávací soustavy s trhem práce.  

Debata se dotkla také podpory výzkumu a vývoje. Zdeněk Liška seznámil účastníky s názorem Svazu, že by mělo být vytvořeno ministerstvo pro vědu a vysoké školy, které by mělo přinést efektivnější řízení vědecké činnosti v ČR. Účastníci odmítli názor, že tradiční obory průmyslu nejsou inovativní. „Podle Evropské komise přichází osmdesát procent inovací s průmyslem“ řekl Jan Rafaj. „Je špatně, že za inovativní odvětví jsou dnes považovány hlavně moderní obory jako nanotechnologie, IT nebo mechatronika“ řekl generální ředitel společnosti BorsodChem Přemysl Antecký. Zástupci firem se shodli, že je špatně, když jako inovativní nejsou chápány také firmy v tradičních odvětvích, které musí reagovat na technický vývoj a uzpůsobovat tomu výrobní procesy a technologie. „Inovativní je přece také to, když například  Biocel přejde z výroby papírové buničiny na buničinu viskózovou a nová technologie zároveň umožňuje i výrobu původního produktu“ zaznělo v diskusi.

Velkým tématem jsou aktuální problémy Moravskoslezského kraje. Generální ředitel společnosti Ridera Václav Daněk zmínil řadu dokumentů, které se měly budoucností regionu zabývat. „Když si ty dokumenty pročtete, zjistíte, že honíme příliš mnoho zajíců. Nemáme jeden cíl, kde chceme region dostat“, řekl Daněk, který upozornil ještě na jeden problém: “Jak může mít nějakou koncepci kraj, když jí nemá stát?“, ptal se Václav Daněk. Na nedostatky v regionálních strategiích upozornil v souvislosti s problémy těžebního průmyslu předseda představenstva AWT Rekultivace Andrzej Santarius:“Už když jsem chodil v sedmdesátých letech do  školy říkali nám, že těžit se bude do roku 2025 a teď jsme překvapeni? Už dávno jsme měli být na situaci s útlumem těžby připraveni“, řekl Santarius.

Svaz prezentoval názor, že je jednoznačně pro rozvíjení nových oborů v regionu, ale tyto směry průmyslu mohou fungovat hlavně v symbióze s tradičními odvětvími, která dokážou dobře absorbovat jejich výstupy. V kraji je vyspělé strojírenství, které je rovněž výrazně inovativním odvětvím, ale zároveň potřebuje tradiční obory typu hutnictví jako svou materiálovou základnu a podle názoru Svazu by se tento řetězec neměl trhat. Diskutující zástupci průmyslu se shodli, že kraj by při své proměně měl jít cestou evoluce, nikoliv revoluce.

Petr Holica, regionální manažer SP ČR pro Moravskoslezský kraj

Gbelec Ondřej
/
kategorie Svaz v regionech
zpět