Připomínáme si 10 let od prvního českého předsednictví v Radě EU

Přesně deset let po prvním českém předsednictví v Radě EU začínají přípravy na předsednictví druhé. Naše historicky druhé předsednictví v Radě EU proběhne ve druhém pololetí 2022, tedy za takového složení evropských institucí, které budou zvoleny během letošního roku.

I když v Evropské unii je vžitým pravidlem, že během předsednictví v Radě EU ustupují národní zájmy předsedající země do pozadí a její role se soustředí především na mediaci a profesionální přípravu kompromisních návrhů a společných jednání, je to především naše schopnost účinně prosazovat své zájmy v EU, co určuje zájem českých občanů a firem o evropské rozhodovací procesy.

Evropská legislativa je u nás bohužel stále občas vnímána jako jakási vzdálená byrokracie, ačkoli stojí za většinou právních předpisů České republiky. Navíc zdaleka ne všechny evropské předpisy jsou a priori špatné či zatěžující. Náš každodenní život reálně mnohem více ovlivňuje evropská legislativa, než tolik diskutované evropské dotace. Odborníci na legislativní analýzu spočítali podle vzoru výpočtu dne daňové svobody, který v uplynulém roce nastal již 22. května, že den legislativní svobody EU v České republice nenastává zpravidla dříve, než v říjnu (tedy pomyslné datum, od kdy si v ČR všechny nové zákony hypoteticky tvoříme sami).

I z tohoto důvodu je podle Svazu průmyslu nesmírně důležité zvolit si do Evropského parlamentu koncem letošního května skutečně kvalitní zástupce a věnovat evropskému zákonodárství výrazně více pozornosti, než představovalo pouhých 18 procent účasti v minulých evropských volbách. Ignorování Evropského parlamentu k efektivnímu prosazování českých národních zájmů v Bruselu nepřispěje. Navíc EU nelze vyčítat "demokratický deficit" a zároveň odmítat uplatnit své volební právo ve svobodných volbách do zákonodárné instituce.

Chceme-li naše zájmy v EU obhajovat skutečně účinně, musíme tak činit včas, soustavně a konzistentně.  Pro byznys je Evropská unie naprosto klíčová, proto hodlá Svaz průmyslu a dopravy ČR - mj. i prostřednictvím Konfederace evropského podnikání BusinessEurope, kde je členem - informovat o svých prioritách a důležitých principech, jako jsou mimo jiné odstraňování zbytečných překážek na jednotném trhu EU či napomáhání volnému pohybu osob, zboží, služeb, kapitálu a dat.

Zdroj: Forum24, Euroskop

Olga Rozsívalová
/
kategorie EU infoservis
zpět