Návrh SMEI se blíží přijetí: BusinessEurope oslovil SE PRES a vlády

V září 2022 představila Evropská komise návrh nařízení na vytvoření nového nástroje, který by se aktivoval podle stupně ohrožení fungování jednotného trhu – SMEI (Single Market Emergence Instrument). BusinessEurope, jako hlas evropského podnikání, se velmi angažoval v projednávání tohoto návrhu a svoje obavy vyjádřil ve svém stanovisku.