553. Plenární zasedání EHSV

Ve dnech 15. – 17. 7. 2020 se v Bruselu konalo 553. Plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru. Diskuse na téma Priority německého předsednictví Rady EU se účastnil Peter ALTMAIER, německý spolkový ministr hospodářství a energetiky. Ministr Altmaier ve svém vystoupení zdůraznil: „Musíme vyvinout veškeré úsilí, aby zelená transformace byla úspěšná. Musíme transformovat náš průmysl tak, aby se stal klimaticky neutrální do roku 2050, a DE PRES k tomu chce přispět.“ Dalšími hosty zasedání byli Margarítis SCHINÁS, místopředseda Evropské komise pro podporu evropského způsobu života, a Paolo GENTILONI, komisař pro hospodářské a měnové záležitosti, pro daně a celní unii.

Na 553. Plenárním zasedání byla projednána a schválena tato stanoviska relevantní pro zaměstnavatele:

  • INT/895 Nový akční plán pro oběhové hospodářství
  • INT/896 Formování digitální budoucnosti Evropy
  • INT/897 Průmyslová strategie
  • INT/899-908 Akční plán pro prosazování jednotného trhu / Identifikace a řešení překážek pro jednotný trh
  • ECO/523 Plán na podporu oživení Evropy a víceletý finanční rámec na období 2021–2027
  • ECO/528 Obnovený Program InvestEU a nástroj na podporu solventnosti
  • INT/894 Bílá kniha o umělé inteligence
  • SOC/633 Strategie pro rovnost žen a mužů

Stanoviska projednaná a přijatá na 553. Plenárním zasedání EHSV

Newsletter Zaměstnavatelské skupiny EHSV

Vladimíra Drbalová
Členka EHSV

Gbelec Ondřej
/
kategorie Evropský hospodářský a sociální výbor
zpět