Návštěva EHSV v Praze

Členské firmy a asociace Svazu sdělily prezidentovi skupiny zaměstnavatelů EHSV své problémy. 

Transparentnost v odměňování: Na co se mají podniky připravit

COREPER potvrdil dohodnutý kompromisní text mezi Radou a Evropským Parlamentem k návrhu Rady a EP o uplatňování zásady stejné odměny mužů a žen za stejnou nebo rovnocennou práci prostřednictvím transparentnosti odměňování a mechanismů prosazování.

Taiwan-Czech Republic Space Industry Webinar

Tchajwanský partner Svazu průmyslu a dopravy Čínská mezinárodní asociace pro ekonomickou spolupráci - CIECA - organizuje s Českou vesmírnou aliancí webinář dne 19. ledna 2021 od 8.30 h. 

On-line Plenární zasedání EHSV

Ve dnech 5. – 7. května 2020 se konalo z důvodů pandemie COVID19 virtuální Plenární zasedání EHSV , které přijalo jen naléhavá stanoviska vyžádaná Evropskou komisí.

550. Plenární zasedání EHSV o politických prioritách Komise

Ve dnech 19. - 21. 2. 2020 se v Bruselu konalo 550. Plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru. Hostem zasedání byl Guy Ryder, generální tajemník Mezinárodní organizace práce, který se účastnil diskuse na téma Budoucnost světa práce a evropský pilíř sociálních práv.

548. Plenární zasedání EHSV o mezinárodním partnerství

Ve dnech 11. – 12. 2019 se v Bruselu konalo 548. Plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru. Ústředním bodem programu byla prezentace stanoviska „Vnější pomoc, investice a obchod jakožto nástroje pro omezení příčin ekonomické migrace se zvláštním zaměřením na Afriku.“