554. Plenární zasedání EHSV

554. Plenární zasedání proběhlo ve dnech 16-18. 9. 2020. Bylo posledním zasedáním v současném mandátu EHSV, a proto bylo zahájeno hodnotící zprávou jeho předsedy Lucy Jahiera o činnosti výboru v uplynulém funkčním období.

Následovaly projevy místopředsedkyně Mileny Angelové o stavu rozpočtu EHSV a druhé místopředsedkyně EHSV Isabel Caño Aguilaro o komunikační politice EHSV na konci funkčního období 2018–2020.

Součásti zahajovacího panelu bylo i video s proslovy Ursuly von der Leyen, presidentky EK, Davida Sassoliho a Maroše Ševčoviče, místopředsedy EK.

554. Plenární zasedání EHSV projednalo a přijalo tato stanoviska důležitá pro podnikatele a zaměstnavatele:

  • ECO/526 Úvěrový nástroj pro veřejný sektor a změna Fondu pro spravedlivou transformaci
  • INT/823 Jednotný digitální trh – tendence a příležitosti pro malé a střední podniky
  • TEN/704 Bezpečné zavádění sítí 5G – soubor opatření EU
  • TEN/708 Evropská strategie pro data
  • ECO/510 Boj proti daňovým podvodům, vyhýbání se daňovým povinnostem a praní peněz
  • SOC/645 Spravedlivé pracovní podmínky v ekonomice platforem (průzkumné stanovisko na žádost německého předsednictví)

Stanoviska projednaná a přijatá na 554. Plenárním zasedání EHSV

Newsletter Zaměstnavatelské skupiny EHSV

Gbelec Ondřej
/
kategorie Evropský hospodářský a sociální výbor
zpět