Pracovní program EHSV za lucemburského předsednictví

Prioritami inkluzivní růst, zaměstnanost, klimatické změny a digitální ekonomika

Publikace Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV) přináší informace o hlavních aktivitách výboru za lucemburského předsednictví v Radě Evropské unie.

S cílem přiblížit EU více občanům bude snahou lucemburského předsednictví zajistit zaměstnanost, zejména nezaměstnaných mladých lidí, a inkluzivní růst ekonomiky EU.

Pozornost se zaměří na oživení investic a inovace v oblasti klimatických změn, digitální transformace a sociální soudržnosti. Předsednictví bude orientováno zejména na sociální dimenzi, sociální investice do dovedností, znalostí, výzkumu a inovací, dále na prohlubování hospodářské a měnové unie, migrační a azylovou politiku, agendu udržitelného rozvoje po roce 2015, realizaci Investičního plánu pro Evropu, unii kapitálových trhů, přeshraniční problémy v dopravě a priority v oblasti obchodu.

EHSV se soustředí na sociální model, rozvoj digitálních dovedností, investice do žen a mužů a stimuly sociální a inkluzivní ekonomiky.

pdfPracovní program EHSV za lucemburského předsednictví 736.74 KB(AJ)

Marta Blízková
Mezinárodní vztahy - Mezinárodní organizace a EU
Blízková Marta
/
kategorie Evropský hospodářský a sociální výbor
zpět