Svaz průmyslu ve vedení dvou klíčových výborů BusinessEurope

Svaz výrazně posiluje své postavení v Bruselu. Dnes totiž usedá do místopředsednických křesel dvou klíčových výborů své střešní organizace BusinessEurope, a to výboru pro vnitřní trh a výboru pro průmyslové záležitosti. Pod ně spadá celkem třináct pracovních skupin od digitální ekonomiky, přes dopravu a udržitelné finance až po energetiku a klima. Svaz tím získává nejen silnější postavení vůči BusinessEurope, evropským svazům a institucím, ale také řadu výhod pro sebe a své členy. Funkce místopředsedkyně výboru pro vnitřní trh se ujímá vedoucí bruselské kanceláře SP ČR Jana Hartman Radová, místopředsedkyní průmyslového výboru se stává Zuzana Krejčiříková, ředitelka Public Affairs ČEZ, členské firmy Svazu. Mandáty jsou dvouleté s možností jednoho prodloužení.

radova krejcirikova BE1Během takřka třicetiletého členství v organizaci BusinessEurope již Svaz v minulosti místopředsednickou roli sehrál. Poradkyně prezidenta a generální ředitelky SP ČR pro mezinárodní organizace a EU Vladimíra Drbalová zasedla postupně ve výboru pro sociální záležitosti a výboru pro vnitřní trh. Nyní je to ovšem poprvé, co zástupci Svazu průmyslu usedají ve stejnou chvíli do dvou místopředsednických křesel důležitých výborů. To, že český svaz, jeden ze čtyřiceti členských svazů BusinessEurope z celé Evropy, obsadil dvě pozice najednou, ukazuje jeho silné postavení v BusinessEurope i respekt sesterských svazů, jejichž podporu jsme pro úspěch potřebovali. „Jsem ráda, že se podařilo pro Svaz získat dvě místopředsednické funkce v takto důležitých výborech. Odráží to několikaměsíční lobbingové úsilí, ale také naši aktivitu za několik let a postavení Svazu v Bruselu,“ řekla vedoucí bruselské kanceláře Svazu Jana Hartman Radová.

Jeho postavení se tím bezesporu dále posílí, a to jak vůči BusinessEurope, tak i vůči ostatním svazům napříč Evropou a institucím EU. Svaz také získá mj. lepší přístup k informacím a větší možnost ovlivňovat pozice a priority evropského byznysu v oblastech, kterými se výbory zabývají. Pod ně přitom spadá celkem třináct pracovních skupin.

V případě výboru pro vnitřní trh se jedná o skupiny pro digitální ekonomiku, dopravu, zlepšování regulace, veřejné zakázky, volný pohyb zboží a volný pohyb služeb. „Vnitřní trh je největší devízou evropské integrace a v současné krizi utrpěl velkou ránu. Jen vrátit ho do předkrizového stavu ale nebude stačit. Je třeba ho zařadit mezi top priority EU a usilovněji než kdy dříve pracovat na jeho posílení a redukci překážek, které brání jeho hladkému fungování,“ řekla Jana Hartman Radová, která do čela výboru usedá spolu s kolegy z Itálie a Španělska.

Pod průmyslový výbor spadají pracovní skupiny pro energetiku a klima, nízkouhlíkovou mobilitu, výzkum a inovace, životní prostředí, vodu, udržitelné finance a obchodní aspekty v oblasti klimatu. „Průmyslový výbor se bude muset vypořádat především s navýšením cílů v oblasti redukce emisí CO2, obnovitelných zdrojů a energetických úspor tak, aby cíle byly nastaveny z pohledu evropského průmyslu a byla zachována jeho konkurenceschopnost. Nové složení předsednictva výboru považuji za vyvážené, s německým svazem máme podobné zájmy a pozice, se Švédskem sdílíme minimálně využívání jaderné energetiky,“ doplnila Zuzana Krejčiříková, nová místopředsedkyně průmyslového výboru BusinessEurope.

 

kategorie BusinessEurope
zpět