Svaz oslavil 100. výročí odbornou konferencí a galavečerem

Svaz průmyslu a dopravy ČR oslavil 18. června přesně 100 let fungování. U příležitosti svých stoletých oslav uspořádal mezinárodní odbornou konferenci s názvem Budoucnost průmyslu. Přední zahraniční i čeští odborníci a podnikatelé hovořili o nových trendech v průmyslu, jako jsou digitalizace, robotizace a s nimi spojenými nároky na školství a vzdělávání. Večer čeští průmyslníci oslavili sté výročí na slavnostním galavečeru ve Španělském sále Pražského hradu spolu s předsedou a zástupci vlády, diplomacie a zahraničních průmyslových svazů.

Konference Budoucnost průmysluO transformaci průmyslu se diskutuje nejen v Česku, ale v celé Evropě. Evropská unie v minulosti přijala vlastní strategii, která má za cíl zvýšit podíl průmyslu na evropském hrubém domácím produktu. To vše v prostředí, kdy evropské firmy čelí stále silnější konkurenci firem z rychle se rozvíjejících zemí v Asii či Jižní Americe.

„Potřebujeme znovu získat důvěru v průmysl EU a uvědomit si jeho význam pro hospodářství a společnost jako celek. EU musí především využít dostupných prostředků, aby urychlila digitální transformaci ve všech členských státech. U příležitosti oslav stého výročí českého Svazu průmyslu a dopravy bych chtěl Českou republiku vyzdvihnout jako skvělý příklad země se silnou průmyslovou a výrobní základnou,“  řekl o budoucnosti průmyslu Markus Beyrer, generální ředitel BusinessEurope.

České firmy se už na změny, které přinášejí nové technologie, připravují. „Pokud ale nezefektivní výrobu a procesy, můžou zkrachovat či zmizet z trhu. Jak ale reagovat na nejmodernější trendy a zůstat konkurenceschopní? Umělá inteligence, virtuální a rozšířená realita či blockchain už ve firmách nalézají svá uplatnění a jejich další rozvoj může být velmi rychlý,“ připomněl na konferenci Budoucnost průmyslu Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Firmy budou také potřebovat podporu ze strany státu, který musí lépe plnit své funkce. „Přejeme si, aby se také stát podíval do budoucnosti a pomohl nám v ní obstát. Potřebujeme, aby rychle dokončil dálniční sítě, zajistil v celé České republice vysokorychlostní internet a digitalizoval státní správu,“ dodal Hanák.

"Svaz průmyslu a dopravy ČR patří mezi nejvýznamnější reprezentanty zaměstnavatelů v České republice. V nedávné minulosti výrazně přispěl k tomu, že jsme úspěšně zvládli transformaci hospodářství. I do budoucna jsou před námi výzvy, které musíme společně zvládnout. Spolupráce se svazem si velmi vážíme a chceme v ní nadále intenzivně pokračovat," uvedl předseda vlády Andrej Babiš.

„Nejen pro české firmy je klíčový Průmysl 4.0. Naší ambicí je dostat Českou republiku na úroveň technologicky nejvyspělejších států světa. Tak, abychom měli podobný počet patentů, průmyslových vzorů, inovací či robotických linek,“ řekl ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner a dodal: „Bez našich partnerů jako je Svaz průmyslu a dopravy to samozřejmě nejde. Spolu s nimi nastavujeme podporu firmám. Jde přitom o každodenní práci s využíváním všech finančních i nefinančních nástrojů, jako je třeba metodika, školení, prezentace či právě taková odborná konference, jakou uspořádal aktuálně stoletý Svaz. K významnému výročí našemu partnerovi samozřejmě moc gratuluji.“

100 let SP ČR galavečer Pražský hradNa galavečer do Španělského sálu Pražského hradu dorazilo na pozvání Svazu průmyslu a dopravy ČR přes 350 hostů, kteří si připomněli historii průmyslu v Česku a Československu a nahlédli, jakým směrem se průmysl bude ubírat v budoucnosti. Při této příležitosti Svaz průmyslu a dopravy ČR poděkoval všem průmyslovým podnikům za jejich velký přínos pro celou Českou republiku.

Společně s průmyslníky oslavili 100leté jubileum Svazu průmyslu a dopravy kromě ředitelů zahraničních průmyslových svazů či zahraničních diplomatů také premiér, vybraní ministři, a zástupci odborů. Partneři sociálního dialogu se tak tentokrát nepotkali na oficiálním jednání, ale při slavnostní příležitosti. Oslavě udělil záštitu prezident republiky.

Galavečer začal 18. června ve 20 hodin, přesně po sto letech od vzniku prvního Českého svazu průmyslníků. Ten byl založen ještě před vznikem samostatné Československé republiky. V jeho činnosti pokračovaly další průmyslové svazy, mezi nimi například Ústřední svaz československých průmyslníků nebo Ústřední svaz československého průmyslu, od roku 1990 pak dnešní Svaz průmyslu a dopravy ČR.

Lenka Dudková
/
kategorie 100 let
zpět