Informační balíček k přepravě zboží - "Jak se připravit na Brexit"

Nizozemsko se připravuje na důsledky Brexitu pro obchodní toky přes rotterdamský přístav a jinde. Výsledkem je informační balíček z Velvyslanectví Nizozemí v Praze pro ty, kteří obchodují prostřednictvím 'Gateway of Europe'.

 

Pro přepravu zboží přes Nizozemsko to znamená registraci u „Portbase“, digitálního systému, který zajistí plynulý tok dopravy zboží přes kterýkoli z pěti nizozemských přístavních terminálů. Další informace naleznete níže ve shrnutí „Get ready fro Brexit ' a v odkazech.

EU a Spojené království v současné době intenzivně jednají o dosažení dohody ve zbývajícím krátkém čase. Nizozemsko plně podporuje M. Barniera a jeho tým, aby ve zbývajícím čase dosáhli nejlepších možných výsledků na základě mandátu EU. Je v zájmu všech, aby bylo dosaženo široké dohody.
Je však důležité si uvědomit, že ať už bude dohoda nebo nebude, vztah se Spojeným královstvím se po skončení přechodného období změní. To například znamená, že od 1. ledna 2021 musí podnikatelská sféra zohlednit hraniční kontroly a související postupy a papírování. Ve všech scénářích - včetně scénářů pro případ vyjednání dohody nebo omezené dohody - je nutná příprava na konec přechodného období. Jelikož Spojené království již nebude členem vnitřního trhu a celní unie, budou společnosti v každém případě muset zohlednit hraniční formality a tedy delší čekací doby na hranicích.
Je nezbytné, aby všichni byli připraveni na konec přechodného období do 1. ledna 2021, včetně všech zúčastněných stran v integrovaných dodavatelských řetězcích v celé Evropě. Námořní přístavy v Nizozemsku, Belgii a Francii jsou bránou Evropy pro jakýkoli námořní náklad do a ze Spojeného království. Je velmi důležité, aby zúčastněné strany převzaly svou vlastní odpovědnost a připravily se na nové celní a hraniční kontrolní postupy jak na evropské straně, tak na britské straně, které vstoupí v platnost 1. ledna 2021.

Get ready for Brexit
A major change is coming. On 31 December 2020 the Brexit transition period will end, along with the United Kingdom's participation in the EU common market. Everyone - both businesses and the public - will face new procedures in the United Kingdom and in the rest of Europe, including new customs and border procedures.
Seaports in the Netherlands, Belgium and France are the gateway to Europe for any sea freight travelling to and from the UK, or through it to Ireland. It is therefore essential for all stakeholders in the integrated supply chains across Europe to prepare for the new situation. For transport via the Netherlands, this means registering with 'Portbase', the digital port community system, which will ensure the smooth flow of traffic and goods through any of the five Dutch ferry terminals. Portbase, a non-profit entity, was set up by the private sector in the Netherlands in close cooperation with Dutch Customs, SPS and infrastructure authorities. After paying a one-off registration fee, use of the system is free. Companies shipping goods through a Dutch port should arrange for partners in their logistical chain to register their freight in the Portbase system.

The Netherlands is working closely with ferry companies, terminals and port authorities, and is committed to ensuring ongoing smooth traffic to and from the UK. However, all change brings new challenges, so some disruptions may occur. The Dutch government is ready, and preparations have been made, including in traffic management systems, to prevent serious traffic congestion in port areas. But much will also depend on the level of preparedness of everyone involved. So Get Ready for Brexit and see what you can do to be prepared.

Communication material
Information sheets
The information sheets, available in English (and Dutch on request), set out the main consequences of Brexit in each policy area, and the readiness and contingency preparations being made in the Netherlands for the end of the transition period.
Brexit mailing
Explains how the digital Portbase system works and how to ensure smooth transport through Dutch ports. Available in English and German. NB: When watching Portbase videos on YouTube, you can generate subtitles in any language by clicking the Settings icon, then Subtitles, then Auto-translate, followed by the language of your choice.
Flyer for transporters
Provides brief information about new procedures with advice on how to prepare for them. Available in English and German.
Flyer for truck drivers
The flyer for drivers is available in eight languages: English, Bulgarian, Dutch, German, Hungarian, Polish, Romanian and Russian. It calls on drivers to prepare for the new procedures.
www.getreadyforbrexit.eu/en/

Sabina Tančevová
/
kategorie Proexportní servis
zpět