Prodloužení uznávání označení "CE" a odložení některých povinností ve Velké Británii

Vláda Spojeného království se s ohledem na dopady pandemie a návazné problémy rozhodla prodloužit platnost certifikace CE" na svém území do 1. ledna 2023. Dále se odkládají některé další povinnosti, které měly začít platit od 1. ledna 2022.

I nadále platí, že je v zájmu importérů opatřit své zboží certifikáty UKCA co nejdříve, s ohledem na komplikovanou situaci však získávají více času. Dle britské vlády nebude již termín prodlužován, proto apelujeme na firmy, aby provedení změn neodkládaly. Jedná se nicméně o dobrou zprávu, která uleví podnikům, které nyní musí řešit mnoho potíží současně. 

Celkový seznam všech produktových řad pokrytých označením UKCA lze nalézt zde.

Dále vás chceme informovat o novém odložení některých částí celních kontrol na britských hranicích, především u produktů vyžadujících sanitární a fytosanitární opatření. Britská vláda se k tomuto kroku rozhodla z důvodu dlouhodobých následků pandemie, které mají vliv jak na jednotlivé firmy, tak i na dodavatelské řetězce na území Spojeného království (UK) a Evropské unie.

Jedná se o tato opatření:

  • požadavek předkládat předběžné oznámení (pre-notification requirement) při dovozu zemědělských produktů do UK bude zaveden od 1. ledna 2022 (namísto původně avizovaného 1. října 2021),
  • požadavek předkládat vývozní veterinární osvědčení (Export Health Certificates) bude zaveden od 1. července 2022 (namísto původně avizovaného 1. ledna 2022),
  • fytosanitární certifikace a fyzické SPS kontroly na stanovištích hraniční kontroly (Border Control Posts) budou zavedeny od 1. července 2022 (namísto původně avizovaného 1. ledna 2022),
  • požadavek předkládat prohlášení o bezpečnosti a zabezpečení dováženého zboží (Safety and Security declarations) bude zaveden od 1. července 2022 (namísto původně avizovaného 1. ledna 2022).
  • Mimo výše zmíněné zůstává časový rozvrh pro zavedení plných celních kontrol nezměněn, tedy 1. ledna 2022. Více informací lze nalézt zde: https://questions-statements.parliament.uk/written-statements/detail/2021-09-14/hcws285

 Věříme, že pro exportéry je to dobrá zpráva. Získávají více času adaptovat se na změny a nové povinnosti. 

Fára Pavel
/
kategorie Obchodní politika
zpět