Připravované online fórum a B2B - Kolumbie - průzkum zájmu

Rádi bychom pro Vás organizovali podnikatelské mise, prezenční semináře, podnikatelská fóra či jiné akce, jak je pro Vás připravujeme již 30 let. To bohužel v současné době není možné a v nejbližších týdnech či měsících s největší pravděpodobností ještě možné nebude. Chystáme proto pro Vás několik online podnikatelských fór spojených s B2B, abyste se i nyní mohli věnovat vyhledávání nových exportních příležitostí a zahraničních partnerů v teritoriích s velkým potenciálem ke spolupráci. Jedním z nich je Kolumbie.

Kolumbie patří v rámci Latinské Ameriky vzhledem ke své velikosti a ekonomickému růstu v poslední dekádě k velmi perspektivním zemím. Po dosažení míru ve vnitřním ozbrojeném konfliktu se snaží dohnat v rozvoji všechny do té doby zanedbávané oblasti. Současná pandemie samozřejmě dopadla i na Kolumbii, kdy došlo k propadu vývoje HDP a k výraznému růstu nezaměstnanosti. Nejhůře se propadl zejména cestovní ruch, což má návaznosti i do dalších odvětví, a dopad zejména na malé a střední podniky.

K aktuálním strategickým příležitostem patří dle Knihy strategických příležitostí Ministerstva zahraničních věcí energetika, sektor digitalizace a informačních technologií, vodohospodářství a odpadové hospodářství, zdravotnictví a farmaceutický sektor, zemědělství a potravinářství. Dlouhodobě se k nim řadí dále automobilový průmysl, důlní, těžební a ropný průmysl, elektrotechnika, chemický průmysl, obranný průmysl, stavební průmysl a v neposlední řadě i oblast zábavy a volného času (fitness, sportovní vybavení, hračky, hry).

Evropská unie má s Kolumbií od roku 2013 uzavřenu Dohodu o volném obchodu.

Rádi bychom připravovanou akci co nejvíce přizpůsobili Vašim potřebám a zacílili na aktuálně relevantní obory. Proto Vás žádáme o vyplnění krátkého dotazníku ohledně Vašich priorit, jehož výsledky nám v tom pomohou. 

Šeráková Petra
/
kategorie Informace z teritoria
zpět