SP ČR na tripartitě projednal strategické dokumenty

Svaz průmyslu a dopravy ČR na tripartitě v pondělí 10. července za zaměstnavatele projednal změny na trhu práce v kontextu demografického vývoje, exportní strategii a přípravu rozpočtu na rok 2024 a střednědobý výhled na roky 2025 a 2026.

ZMĚNY NABÍDKY A POPTÁVKY PO PRÁCI V ČESKÉ REPUBLICE DO ROKU 2031 V KONTEXTU DEMOGRAFICKÉHO VÝVOJE

„Stárnutí populace představuje několik výzev, které mají zásadní dopady jak na trh práce, tak na systém sociálního zabezpečení a zdravotnictví. MPSV vypracovalo poměrně komplexní materiál, který pracuje s demografickým vývojem a změnou nabídky a poptávky v následujících letech. Za zaměstnavatele požadujeme po vládě, aby s předloženým materiálem dále pracovala na úrovni rezortů. Měla by zohlednit naše připomínky, zajistit služby pro matky a vytvořit systém vzájemné spolupráce mezi státem, zaměstnavateli a podnikateli a dalšími subjekty zejména při nastavení odpovídajícího systému celoživotního vzdělávání včetně upskillingu/reskillingu, který bude vycházet z demografických dat a predikcí trhu práce Kompas. Je potřeba také počítat s efektivnějším zaměstnáváním kvalifikovaných pracovníků z ciziny,” říká Jan Rafaj, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

STRATEGIE PODPORY EXPORTU A INTERNACIONALIZACE FIREM (EXPORTNÍ STRATEGIE)

„Exportní strategie je velmi dobře nasměrovaná. Podařilo se do ní dostat dva klíčové aspekty, které by měly přístup k podpoře exportu změnit k lepšímu - cíl vybudovat ekonomiku s vlastními finálními produkty a vyšší přidanou hodnotou a měnící se situace na globálních trzích. Pro exportéry je důležité více akcentovat část k výstavnictví. Osobní účast na zahraničních veletrzích je velmi efektivní nástroj, jak najít nové kontakty a prohloubit vazby. S ministerstvem budeme také dále jednat o tom, aby bylo pevně stanoveno fungování Řídícího výboru pro implementaci Exportní strategie, aby byl jasně nastaven harmonogram a priority jednotlivých úkolů,” říká Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

„Na tripartitě jsme upozornili ještě na jedno palčivé téma pro české exportéry, a to pojišťování exportu na Ukrajinu. České firmy se chtějí aktivně zapojit do obnovy Ukrajiny a pokud mají uspět, potřebují srovnatelné podmínky, jako mají firmy z Polska či Slovenska. Když se nám to nepovede vyřešit, můžeme ztratit určitou výhodu, kterou pan premiér získal svou včasnou návštěvou Ukrajiny. Vláda si zatím neuvědomuje rozměr této příležitosti. Jedná sice o pilotním projektu, na který je vyčleněno 339 mil. Kč, ale z toho získají podporu jednotky firem. Vláda by měla jasně a včas podniky ujistit, že pokud se pilot osvědčí, počítají s dalším financováním, aby svým přístupem firmy od projektů neodradila,” doplňuje Radek Špicar.

PŘÍPRAVA STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR NA ROK 2024 A STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU NA LÉTA 2025 A 2026

„Jsme rádi, že vláda zařadila tento bod na jednání tripartity už v počátcích přípravy státního rozpočtu. Za zaměstnavatele jsme tak předložili naše priority, kde by se rozhodně z pohledu rozvoje české ekonomiky neměly prostředky krátit. Požádali jsme jednotlivé resorty, aby s námi konzultovali změny už v průběhu příprav. Jednoznačně by v tak napjaté situaci na trhu práce nemělo dojít k osekání počtu úředníků na odbavování migrační politiky, což by zpomalilo vyřizování pracovních víz. Prioritními oblastmi jsou pro nás aplikovaný výzkum a infrastruktura. S jednotlivými resorty stále řešíme připravované škrty v dotacích, aby se nedotkly transformačních výzev. Požádali jsme vládu, aby při přípravě rozpočtu zohlednila také výdaje na strategické investice, na které se chce více zaměřit,” shrnul Jan Rafaj, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

kategorie Tiskové zprávy
zpět